2017/2018.tanév 1. félév vizsgáinak előkészítése

Oktatásban résztvevő tanszékek részére

Tárgy: 2017/2018. tanév I. félév vizsgáinak előkészítése

 

Tisztelt Professzor asszony/ úr!

 

Az alábbiakban szíves tájékoztatásul közöljük a vizsgaidőszakkal kapcsolatos határidőket, fontosabb információkat.

 

A 2017/2018. tanév I. félévi vizsgaidőszak 2017. december 11-től 2018. január 27-ig tart, az utóvizsga időszak 2018. január 29 – február 3. között esedékes.

A vizsgaidőszakra a hatályos Egyetemi Tanulmányi-és Vizsgaszabályzat http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok , és a 2017. március 28-tól életbe lépett ÁOK Kari Tanulmányi Ügyrend érvényes, mely a Kar honlapján megtalálható: http://www.med.u-szeged.hu/karunkrol/kari-szabalyzatok/kari-szabalyzatok


  1. A vizsgahirdetés menete

A vizsgák meghirdetésére a Neptun-ban 2017. október 30 – 2017. február 2. között van lehetőség. A vizsgaidőpontok publikálására előírt határidő 2017. november 19.

Vizsgakurzusok előrehozott vizsgáinak lebonyolítására a TVSZ 12.1 pontja szerint a hallgatónak lehetősége van az oktatóval egyeztetett időpontban.

Tanszéki adminisztrátorok vizsgahirdetési lehetőségei: Szervezeti egységek/Tárgyak- Szűrés a „Meghirdetett félév tárgyai”-ra, Tárgy kiválasztása/Tárgy kurzusai- Félév választás/Kurzus vizsgái (48800), vagy a Szervezeti egységek/Vizsgák(31250) menüpontban. Vizsgafeltétel (Első vizsga/UV/2. UV…) beállításra az előbbi menüpontokon belül a „Kurzusok” tabulátor fülön lesz lehetőség. További információk: Tanszeki_adminisztrátor_oktatás_anyaga.pdf. Oktatói segédlet: vizsgakezeles_segedlet_170509.pdf

Engedélyezett negyedik vizsgához elnököt minden esetben a Dékáni Hivatal jelöl ki, harmadik ismétlő vizsga esetében akkor, ha erre az intézet igényt tart. Az igényt legalább 48 órával a vizsganap előtt kérjük bejelenteni írásban az office.aokto@med.u-szeged.hu e-mail címre.

A sikeres vizsga megismétlésére a felvett tárgyak közül egy félévben egy tantárgyból egy alkalommal van mód - a vizsgáztató intézethez benyújtott- kérelemre az aktuális vizsgaidőszakon belül (TVSZ 15. pont)

 

  1. Félévmegtagadás

 

Ha van olyan hallgató, akinek a kurzus elismerését aláírás megtagadásával nem javasolja, az érintett nevét rövid indoklással, 2017. november 29. szerda 12 óráig az office.aokto@med.u-szeged.hu e-mail címre bejelenteni, valamint Neptun-ban „nem értékelhető” érdemjegyként rögzíteni szíveskedjék (nem értékelhető=nem vett részt a szorgalmi időszakban a kurzuson).

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hallgatók a kötelező gyakorlati kurzusok félévmegtagadása ellenére továbbra is tudnak jelentkezni az adott tárgyból vizsgára, így az Intézetre hárul ezen hallgatók jelentkezésének ellenőrzése és a vizsgáról való eltiltása. Ennek biztosítására a hallgató érdemjegyénél lehetőség van a „Letiltva” érték bejegyzésére.

 

Az angol és német hallgatókkal kapcsolatos adatszolgáltatást a Külföldi Hallgatók Oktatási Központjához kell eljuttatni. Az angol és német előkészítő évfolyammal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a záróvizsgára bocsáthatóság feltétele a félévközi követelmények maradéktalan teljesítése minden tárgyból (óralátogatási kötelezettség is). Ha van olyan hallgató, aki nem tett eleget valamely tárgyból az előírt követelményeknek, erről a fent megadott határidőn belül a Külföldi Hallgatók Oktatási Központját értesíteni szíveskedjék.

  1. Vizsgajelentkezés

Az ÁOK hallgatói a Neptun rendszerben várhatóan 2017. november 30. csütörtök 20.00 órától jelentkezhetnek a vizsgákra. Az időpont az Oktatási Igazgatóság előrejelzése szerint változhat, kérjük ellenőrizzék az Egyetemi Megnyitásrendet: http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/Megnyitasrend/index.jsp

Amennyiben több kar részére is hirdetnek vizsgaidőpontokat, kérem, vegyék figyelembe, hogy a vizsgajelentkezés megnyitása a saját karinál korábban is történhet!

 

  1. Vizsgaeredmények adminisztrálása

A teljesítések adminisztrációja az érvényes Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 13. A vizsgáztatás rendjéről szóló 13.6 bekezdés és a 6. melléklet, az elektronikus leckekönyv vezetésének és alkalmazásainak szabályai (lásd Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (pdf) (4961 KB)) szerint történik.

A szóbeli vizsgákra a 2017/18. tanév 1. félévének végén a hallgató saját Neptun felületéről kinyomtatott Teljesítési lapot (egy tárgyról), vagy a Tárgyteljesítési lapot (teljes félévi kurzusfelvételről) valamint személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) kell magával vinnie.

Az írásbeli vizsgákon megszerzett érdemjegyet a hallgató Tárgyteljesítési/Teljesítési lapján nem kell feltüntetni, a dolgozat szolgál utólagos ellenőrzésre, melyen az eredmény, az értékelő neve és aláírás feltüntetése szükséges.

Eredmények rögzítése a Neptun rendszerben: Tanszéki adminisztrátori joggal a telepített Neptun kliens programban az aláírással teljesítendő kurzusok eredménye a Kurzusjegy beírás (49200) menüpontban („Bejegyzés típusnál” aláírást választva) rögzíthető. Vizsgaalkalomhoz kötődő jegyet a Vizsgajegy beírás (49000) menüpontban lehet bejegyezni. A Neptun rendszerben nem szükséges vizsgát hirdetni az aláírásra végződő kurzusok esetében, elegendő a Kurzusjegy (49200) menüpontban bejegyezni a teljesítést. Amennyiben esetleg az aláírásra végződő kurzushoz már hirdettek vizsgát, az aláírást a vizsgajegy beírásnál rögzítsék. Az oktatóknak is van lehetősége eredmény rögzítésére a webes felületen a „Vizsgák, jegybeírás” menüpontban, amennyiben az adott kurzuson oktatóként szerepelnek.

A hallgatónak ebben a félévben 2018. január 29 - február 15. közötti időszakban van lehetősége a Neptun-ban szereplő érdemjegyek vitatására a kurzusért felelős egységnél, jogos esetben a javítást az oktató/tanszék végzi el. Jogsértés esetén a Hallgatói ügyek jogorvoslati szabályzatának eljárása szerint jogorvoslatot lehet előterjeszteni. A jegyek módosítását 2018. február 15. után a Tanulmányi Osztály az oktatótól érkező írásbeli kérésre jogosult elvégezni (office.aokto@med.u-szeged.hu címre küldött e-maillel), a módosításról hivatalos bejegyzés készül.

Utóvizsga díj megfizetése magyar és külföldi hallgatók esetén egyaránt utólag történik, ezt a vizsgán megjelenéskor ellenőrizni nem szükséges.

 

Kérem, a fenti információkról az érintett tanulmányi felelőst / Neptun tanszéki adminisztrátorokat is feltétlenül értesíteni, illetve javasoljuk a feliratkozást a Kari Hírlevélre az aok.kommunikacio@med.u-szeged.hu e-mail címen.


Szeged, 2017. október 31.


Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Bari Ferenc s.k.

orvoskari dékán

 

Melléklet: Vizsgák kezelésének helye a Neptun rendszerben


Neptunk_oktatoi_web


A 2017/2018. tanév I. félévi vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató ide kattintva letölthető (pdf) >>


Az Oktatási Igazgatóság tájékoztatója a 2017/2018. tanév I. félév vizsgáinak előkészítéséről (pdf) >>


A tanévkezdő körlevél ide kattintva letölthető (pdf) >>

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

kemenylajos_certificate_330x330

Dr. Kemény Lajos, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára 2018. november 30-án az International League of Dermatological Societies "ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership" díjat vehette át.

Sepp

Karunkról Dr. Hortobágyi Tibor, az SZTE Patológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docense és Dr. Sepp Róbert az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense vált az MTA új doktorává. Gratulálunk!