TDK munka

1. Kikre vonatkozhat a TDK munka?

minden egyetemi hallgatóra, akik valamely Intézetben egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódnak

2. Mi az előfeltétele a TDK munkának, és hogyan lehet kreditpontokat szerezni a TDK munkáért?

  • a TDK munkák előfeltétele Intézetenként saját szabályozás szerint zajlik (kiemelt szempontok lehetnek: legalább jó eredményű [4.00] tanulmányi átlag, idegen nyelv ismerete)

  • egy féléves aktív kutatómunka esetén (ennek minősége intézetenként és témavezetőként természetesen változhat) a Témavezető, vagy Intézetvezető javasolja a TDK kurzus meghirdetését az intézeti Tanulmányi Felelősnek

  • a Tanulmányi Felelős meghirdeti a kurzust az ETR-ben a következő félévben

  • a kurzus egységesen szabadon választható minőségben, háromfokozatú értékeléssel kerül meghirdetésre (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt)

  • a TDK kurzusok minden esetben 2 kreditet érnek sikeres teljesítés esetén, a teljesítés feltétele mind a két tárgyelem felvétele*

  • legkorábban négy eredményesen lezárt félévet követően, a III. évfolyamtól kezdve lehet ETR-ben felvenni a kurzust a hallgatóknak (tehát ha egy II. évfolyamra járó hallgató a tavaszi szemeszterben csatlakozik egy munkacsoporthoz, akkor III. évesként az őszi szemeszterben már jogosult kurzus felvételére az ETR-ben, ha valaki még korábban csatlakozik egy munkacsoporthoz, abban az esetben is csak III. évesként vehet fel kurzust először).

A VI. évesekre vonatkozó szabályozás ugyanaz, mint alsóbb évfolyamokra járó hallgatótársaik esetében, azonban számtalan klinikai gyakorlati elfoglaltságuk miatt a VI. éves hallgatók jellemzően nem vesznek fel TDK kurzust.

* A pre-klinikai modulban a tárgyelemek kódjai (III. évfolyam):

AOK-TDK101 szeminárium

AOK-TDK102 gyakorlat

A klinikai modulban a tárgyelemek kódjai (IV-V. évfolyam):

AOK-TDK201 szeminárium

AOK-TDK202 gyakorlat

3. Mi a TDK munka elfogadásának feltétele?

Intézetenként és munkacsoportonként saját szabályozás szerint (általános szempontok pl.:TDK-s megbeszéléseken való rendszeres részvétel, cikkreferálás TDK megbeszélésen, adatfeldolgozás, önálló laboratóriumi vagy gyakorlati munka, illetve TDK-n való szereplés)

4. A TDK munka rezidensképzésbe való beszámítása

TDK-val kapcsolatos tevékenységekért adható részpontokkal együtt sem kaphat 10 többletpontnál többet a rezidensképzésbe jelentkező hallgató!

Többletpontra jogosító tevékenység

Adható pont

Helyi TDK Konferencián tartott elsőszerzős előadás: 2 pont

Helyi TDK Konferencián tartott társszerzős előadás: 1 pont

OTDK Konferencián tartott elsőszerzős előadás: 3 pont

OTDK Konferencián tartott társszerzős előadás: 2 pont

Tudományos kongresszuson tartott elsőszerzős előadás, poszter: 3 pont

Tudományos kongresszuson tartott társszerzős előadás, poszter: 2 pont

TDK elsőszerzős pályamunka: 4 pont

TDK társszerzős pályamunka: 2 pont

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Izraeli_latogatas_2

Prof. Shaul Yatsiv (Head of Medical Profession Licensing Division) és Dr. Moshe Cohen (CEO Medical Doctor International Academy) 2022. június 15-én folytattak megbeszélést Karunk vezetőivel.

Kovacs_Kalman_kep

Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy Dr. Kovács Kálmán, a SZOTE díszdoktora, az MTA külső tagja, Kanadában tevékenykedő orvos, tudós 2022. április 27-én elhunyt Torontóban