TDK munka

1. Kikre vonatkozhat a TDK munka?

minden egyetemi hallgatóra, akik valamely Intézetben egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódnak

2. Mi az előfeltétele a TDK munkának, és hogyan lehet kreditpontokat szerezni a TDK munkáért?

  • a TDK munkák előfeltétele Intézetenként saját szabályozás szerint zajlik (kiemelt szempontok lehetnek: legalább jó eredményű [4.00] tanulmányi átlag, idegen nyelv ismerete)

  • egy féléves aktív kutatómunka esetén (ennek minősége intézetenként és témavezetőként természetesen változhat) a Témavezető, vagy Intézetvezető javasolja a TDK kurzus meghirdetését az intézeti Tanulmányi Felelősnek

  • a Tanulmányi Felelős meghirdeti a kurzust az ETR-ben a következő félévben

  • a kurzus egységesen szabadon választható minőségben, háromfokozatú értékeléssel kerül meghirdetésre (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt)

  • a TDK kurzusok minden esetben 2 kreditet érnek sikeres teljesítés esetén, a teljesítés feltétele mind a két tárgyelem felvétele*

  • legkorábban négy eredményesen lezárt félévet követően, a III. évfolyamtól kezdve lehet ETR-ben felvenni a kurzust a hallgatóknak (tehát ha egy II. évfolyamra járó hallgató a tavaszi szemeszterben csatlakozik egy munkacsoporthoz, akkor III. évesként az őszi szemeszterben már jogosult kurzus felvételére az ETR-ben, ha valaki még korábban csatlakozik egy munkacsoporthoz, abban az esetben is csak III. évesként vehet fel kurzust először).

A VI. évesekre vonatkozó szabályozás ugyanaz, mint alsóbb évfolyamokra járó hallgatótársaik esetében, azonban számtalan klinikai gyakorlati elfoglaltságuk miatt a VI. éves hallgatók jellemzően nem vesznek fel TDK kurzust.

* A pre-klinikai modulban a tárgyelemek kódjai (III. évfolyam):

AOK-TDK101 szeminárium

AOK-TDK102 gyakorlat

A klinikai modulban a tárgyelemek kódjai (IV-V. évfolyam):

AOK-TDK201 szeminárium

AOK-TDK202 gyakorlat

3. Mi a TDK munka elfogadásának feltétele?

Intézetenként és munkacsoportonként saját szabályozás szerint (általános szempontok pl.:TDK-s megbeszéléseken való rendszeres részvétel, cikkreferálás TDK megbeszélésen, adatfeldolgozás, önálló laboratóriumi vagy gyakorlati munka, illetve TDK-n való szereplés)

4. A TDK munka rezidensképzésbe való beszámítása

TDK-val kapcsolatos tevékenységekért adható részpontokkal együtt sem kaphat 10 többletpontnál többet a rezidensképzésbe jelentkező hallgató!

Többletpontra jogosító tevékenység

Adható pont

Helyi TDK Konferencián tartott elsőszerzős előadás: 2 pont

Helyi TDK Konferencián tartott társszerzős előadás: 1 pont

OTDK Konferencián tartott elsőszerzős előadás: 3 pont

OTDK Konferencián tartott társszerzős előadás: 2 pont

Tudományos kongresszuson tartott elsőszerzős előadás, poszter: 3 pont

Tudományos kongresszuson tartott társszerzős előadás, poszter: 2 pont

TDK elsőszerzős pályamunka: 4 pont

TDK társszerzős pályamunka: 2 pont

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

kemenylajos_certificate_330x330

Dr. Kemény Lajos, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára 2018. november 30-án az International League of Dermatological Societies "ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership" díjat vehette át.

Sepp

Karunkról Dr. Hortobágyi Tibor, az SZTE Patológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docense és Dr. Sepp Róbert az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense vált az MTA új doktorává. Gratulálunk!