TDK Kurzusok

A Tudományos Diákkörörs Tevékenységhez kapcsolódóan két kurzust vehetnek fel a hallgatók, melyek kredit szerzésre adnak lehetőséget:

i) „Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás” 2 kredites szabadon választható kurzus az I-VI. évfolyam számára AOK-TDK101 kódon, melyet TDK tevékenységbe aktívan bekapcsolódó hallgatók vehetnek fel.

ii) „Beszámoló SZTE ÁOK TDK Konferenciáról” 1 kredites szabadon választható kurzus


A "Beszámoló SZTE ÁOK TDK Konferenciáról" című kurzus leírása

A kurzus célja:

Az SZTE ÁOK minden évben az őszi szemeszterben rendezi a helyi Tudományos Diákköri Konferenciáját. A 14-18 tagozatba szervezett 110-140 előadás (tagozatonként általában 6-9 db, egyenként 15 perces) két nap alatt, két párhuzamos helyszínen zajlik. Az orvostudomány minden tudományterületét átölelő előadások a hallgatóság számára fontos szerepet játszanak a Kar tudományos műhelyeiben folyó kutatómunkába való betekintésben. A tagozatokban folyó előadásokat követő hallgatók továbbá megismerkednek a tudományetikával, új módszertani ismereteket szereznek és a tankönyvi anyagon túlmutató eredményeket ismernek meg. A kurzus célja ezért a helyi TDK konferencia hallgatói látogatásának ösztönzése.
Kredit érték: 1
Követelmények:
1. A helyi TDK Konferencia alkalmával legalább négy (szabadon választott) tagozat előadásain részvétel. A részvételt a katalógus aláírása igazolja. A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.
2. A helyi TDK Konferencia idején rendezett TDK esten való részvétel.
3. Az előadásokon elhangzó anyagból egy darab egyoldalas jegymegajánló beadandó dolgozat (beszámoló) írása. A beszámoló formai és tartalmi követelményei: 12-es betűméret, szimpla sorköz, az első bekezdésben felsorolva a látogatott tagozatok listáját, a szöveg további részében meghallgatott előadások összefoglalása saját észrevételekkel kiegészítve. A dolgozat sikeres, amennyiben a hallgató beadandó dolgozatával a pontok több, mint 50%-át megszerezte. A beadandó dolgozat javítására nincs lehetőség.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Lengyel_Csaba_kinevezes

Ünnepélyen keretek között köszöntötték 2022. június 30-án a Szegedi Tudományegyetem karainak, tanszékeinek, intézeteinek, klinikáinak és intézményeinek új vezetőit. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Izraeli_latogatas_2

Prof. Shaul Yatsiv (Head of Medical Profession Licensing Division) és Dr. Moshe Cohen (CEO Medical Doctor International Academy) 2022. június 15-én folytattak megbeszélést Karunk vezetőivel.