Astellas - SZTE ÁOK PhD pályázat

Astellas - SZTE ÁOK PhD pályázat

Lejárt pályázat!


Az Astellas Pharma Kft és a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának közös pályázati felhívása

Az Astellas Pharma Europe a világ 20 legnagyobb gyógyszeripari vállalata közé tartozó, világszerte 15 ezer főt foglalkoztató Astellas Pharma Inc. leányvállalata. Fiatal és előretekintő vállalatként az Astellas célja az emberek életminőségének javítása világszerte.

Az Astellas Pharma Kft. és a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara pályázatot ír ki a Kar nappali tagozatos Ph.D. hallgatói számára.

Pályázhat minden nappali tagozatos Ph.D. hallgató, aki

 • a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának valamely doktori
 • iskolájának (Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola Doktori Iskola) beiratkozott hallgatója
 • tanulmányait, ill. kutatómunkáját az Általános Orvostudományi Kar elméleti intézetében vagy klinikáján végzi.


A pályázat nem vonatkozik azokra, akik

 • egyéni felkészülőként jelentkeztek be a bármely, a fent felsorolt Doktori Iskolába
 • a hároméves nappali tagozatos Ph.D. hallgatói jogviszonyukat kitöltve jelenleg predoktori ösztöndíjon folytatják Ph.D. tanulmányaikat
 • 2014-ben Szirmai Endre Alapítványi támogatásban részesültek


A pályázathoz kérjük csatolni a következő dokumentációt:

 • rövid, maximum 1 oldalas önéletrajzot
 • publikációk listáját
 • tudományos fórumon történt prezentációk (előadások és poszterek) listáját
 • a Ph.D. tanulmányai során tervezett kutatásainak ismertetését maximum 1 oldal terjedelemben
 • témavezetőjének rövid támogató levelét


Kérjük, hogy ha egy prezentáció összefoglalója valamely tudományos lapban megjelent, és azt a pályázó feltünteti a publikációs listáján, akkor ugyanazt a prezentációt a tudományos fórumokon történt prezentációk között már ne szerepeltesse!

A pályázat 1 fő PhD hallgató támogatását teszi lehetővé.

A beérkezett pályázatokat a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának öt egyetemi tanárból álló bizottsága bírálja el, és dönt arról, hogy kit jutalmaz az egyszeri összegű, szabad felhasználású 500.000 Ft összegű pályadíjjal.

A pályázat beküldési határideje: 2015. április 24. (péntek) du. 16 óra.

A pályázatokat elektronikus úton, pdf formátumban az office.aokdh@med.u-szeged.hu címre kérjük küldeni, a Tárgy mezőben feltüntetve: „Astellas Ph.D. pályázat”, valamint a kinyomtatott és aláírt pályázatból egy példányt szíveskedjenek leadni Szűcs-Tettinger Kornélia kolléganőnek az ÁOK Dékáni Hivatalba.

Határidőn túl beérkezett pályázatokat nem fogadunk el!

A pályázatot benyújtókat 2015. május 22-i határidővel értesítjük annak eredményéről. A díj átadására a 2015. július 4-én megrendezésre kerülő diplomaosztó ünnepség keretében kerül majd sor.


Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

kemenylajos_certificate_330x330

Dr. Kemény Lajos, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára 2018. november 30-án az International League of Dermatological Societies "ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership" díjat vehette át.

Sepp

Karunkról Dr. Hortobágyi Tibor, az SZTE Patológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docense és Dr. Sepp Róbert az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense vált az MTA új doktorává. Gratulálunk!