mobility

Az Általános Orvostudományi Kar nemzetközi kapcsolatai

Az Általános Orvostudományi Kar nagy hangsúlyt fektet nemzetközi kapcsolatai ápolására, mind az oktatás, mind a kutatás területén.

Erasmus mobilitások


Az elmúlt években jelentős mértékben emelkedett a hallgatói mobilitások száma. Folyamatosan törekszünk új Erasmus szerződések megkötésére (jelenleg 38 szerződésünk van), hiszen a program olyan lehetőséget biztosít a hallgatók számára szakmai fejlődésükhöz, amely Európaszerte elismert és kiemelkedő. A nemzetközi tapasztalatszerzés nem csak nyelvi fejlődésük szempontjából fontos, hanem ezáltal olyan kapcsolatrendszerre is szert tehetnek, amely a későbbiekben, már gyakorló orvosként, is segítheti őket. A közelmúltban került sor a kapcsolatfelvételre három horvát, egy román és egy olasz intézménnyel is, melyekkel új Erasmus szerződések részleteinek kidolgozása van folyamatban.


Az ÁOK Erasmus szerződései pdf formátumban>>


Szakmai cseregyakorlat


Évek óta a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete szervezésében valósul meg a nemzetközi cseregyakorlat és tudományos cseregyakorlat, melynek keretében évente 40-50 hallgató utazik a világ különböző országaiba, illetve ugyanilyen számú hallgatót fogadunk a Karon. Az egy hónap időtartamú gyakorlatokat a bejövő és kimenő hallgatók egyaránt pozitív tapasztalatokkal zárják.


Részletek a SZOE honlapján>>


JPEMS (Joint Program for European Medical Studies)


Kezdeményezői és alapítói vagyunk a 7 partneregyetem (Angers, Nantes, Nápoly, Amszterdam, Szeged, Temesvár, Kolozsvár) részvételével megvalósuló JPEMS (Joint Program for European Medical Students) programnak, amely egy féléves közös képzési program angol nyelven a III. évfolyam 1. féléve számára. A tanulmányok minden partner által kölcsönösen elfogadottak. Az oktatók az összes partnerintézményből kerülnek delegálásra. Jelenleg a 4. szemeszter tart, 2015-ben a tervek szerint Szegeden kerül megtartásra. Szegedről évi 4-5 hallgató vesz részt. Kiemelkedő a hozzá kapcsolódó Alumni program is, amely nyaranta egy nyári egyetem keretében biztosít lehetőséget a korábbi résztvevőknek a folyamatos kapcsolattartásra. Ennek idén harmadik alkalommal is Szeged volt a házigazdája.


További részletek a program honlapján>>


Medical students beyond frontiers


Dr. Herbert Ehringer osztrák emeritus professzor koordinálásával lebonyolításra kerülő osztrák ösztöndíjprogram évente 10 orvostanhallgatónak biztosít lehetőséget, hogy osztrák fogadó intézményekben folytathassanak szakmai gyakorlatot. Minden év márciusában zajlik le a pályázás, jelölés, nyáron kerül sor a gyakorlatok megvalósítására. Hallgatóink a fogadó intézményekben kiváló szakemberektől tanulnak, fejlesztik szakmai és nyelvi ismereteiket.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

prof-dr-toth-kalman

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Prof. Dr. Tóth Kálmán, az Ortopédiai Klinika tanszékvezetője életének 61. évében, 2018. szeptember 13-án elhunyt.