mobility

Az Általános Orvostudományi Kar nemzetközi kapcsolatai

Az Általános Orvostudományi Kar nagy hangsúlyt fektet nemzetközi kapcsolatai ápolására, mind az oktatás, mind a kutatás területén.

Erasmus mobilitások

 

Az elmúlt években jelentős mértékben emelkedett a hallgatói mobilitások száma. Folyamatosan törekszünk új Erasmus szerződések megkötésére (jelenleg 56 szerződésünk van), hiszen a program olyan lehetőséget biztosít a hallgatók számára szakmai fejlődésükhöz, amely Európa-szerte elismert és kiemelkedő. A nemzetközi tapasztalatszerzés nem csak nyelvi fejlődésük szempontjából fontos, hanem ezáltal olyan kapcsolatrendszerre is szert tehetnek, amely a későbbiekben, már gyakorló orvosként, is segítheti őket. A hallgatói mobilitások mellett oktatói és dolgozói mobilitásra is van lehetőség van.

 

További információ: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/

 

Az ÁOK Erasmus szerződései pdf formátumban>>

 

Kapcsolattartó személy: Sasi-Pokriva Eszter, külügyi főelőadó, SZTE ÁOK Dékáni Hivatal, Szeged, Tisza Lajos krt. 109. 2. emelet, E-mail: sasi-pokriva.eszter@med.u-szeged.hu

 

IFMSA csereprogram

 

Évek óta a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete szervezésében valósul meg a nemzetközi szakmai és tudományos cseregyakorlat, melynek keretében évente 40-50 szegedi hallgató utazik a világ különböző országaiba, illetve ugyanilyen számú hallgatót fogadunk Karunkon. Az egy hónap időtartamú gyakorlatokat a bejövő és kimenő hallgatók egyaránt pozitív tapasztalatokkal zárják.

 

További információ: president_szeged@humsirc.hu

 

JPEMS (Joint Program for European Medical Studies)


Kezdeményezői és alapítói vagyunk a 4 partneregyetem (Angers, Nápoly, Szeged, Kolozsvár) részvételével megvalósuló JPEMS (Joint Program for European Medical Students) programnak, amely egy féléves közös képzési program angol nyelven a III. évfolyam 1. féléve számára. A tanulmányok minden partner által kölcsönösen elfogadottak. Az oktatók a partnerintézményekből kerülnek delegálásra. Jelenleg a 8. szemeszter tart Kolozsvárott. Szegedről évente 3-4 hallgató vesz részt a programban.

 

További részletek a program honlapján>>

 

Kapcsolattartó személy: Szűcs-Tettinger Kornélia, külügyi főelőadó, SZTE ÁOK Dékáni Hivatal, Szeged, Tisza Lajos krt. 109. 1. emelet, E-mail: szucs-tettinger.kornelia@med.u-szeged.hu

 

HMAA Buffalo Exchange Program

A HMAA (Hungarian Medical Association of America) szervezésében magyarországi orvostudományi karok 6. éves hallgatói tölthetnek 3 hónapos szakmai gyakorlatot a Dent Neurological Institute és a Roswell Park Cancer Institute intézményeiben az Amerikai Egyesült Államokban. A csereprogramban való részvételre szegedi orvostanhallgatók hallgatók is pályázhatnak.

További információ a program honlapján: https://hmaa.org/programs/exchange/buffalo/

Kapcsolattartó személy: Prof. Dr. Szabó Gyula, tanszékvezető, Kórélettani Intézet, Szeged, Semmelweis u. 1. E-mail: szabo.gyula@med.u-szeged.hu