Kari Tanács

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Tanácsa

SZAOK Kari Tanács

 Elnök:

Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár, dékán

 

Szavazati jogú tagok:

Dr. Ábrahám György egyetemi tanár

Dr. Babik Barna tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Buzás Norbert tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Csonka Csaba egyetemi docens

Dr. Dux Mária egyetemi docens

Dr. Farkas Eszter tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Ferencsik Mária SZETESZ elnök

Dr. Főző Nóra dékáni hivatalvezető

Dr. Kemény Lajos TDT elnök

Dr. Klivényi Péter tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Kovács László tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Lengyel Csaba tanszékvezető egyetemi tanár, a Tanári Testület elnöke, Klinikai Központ elnök

Dr. Magony Sándor Üzemi Tanács képviselő

Dr. Maráz Anikó egyetemi docens

Dr. Molnár Tamás egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes

Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Peták Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Rakonczay Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár

Rózsahegyi Rita tanulmányi osztályvezető

Dr. Sáry Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes

Dr. Stájer Anette egyetemi docens, FOK képviselő

Dr. Széll Márta tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Tiszlavicz László egyetemi tanár

Dr. Várkonyi Tamás egyetemi tanár

Dr. Weiczner Roland egyetemi adjunktus mb. vezető

Dr. Papp Viola PhD képviselő

Dr. Gecse Imre István rezidens képviselő

 

10 fő orvostanhallgató

 

Elméleti intézeti póttagok:

Dr. Baczkó István tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Nógrádi Antal tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Csont Tamás Bálint tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Domoki Ferenc egyetemi docens

 

Klinikai póttagok:

Dr. Bella Zsolt egyetemi adjunktus

Dr. Burián Katalin tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Tóth-Molnár Edit tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi tanár

 

Állandó meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt a Kari Tanács munkájában:

 1. a rektor,
 2. a kancellár
 3. a prodékán,
 4. a dékánhelyettesek,
 5. a GYTK, FOK, az ETSZK dékánja,
 6. a Dékáni Hivatal vezetője,
 7. a Klinikai Központ Elnöki Hivatalának vezetője,
 8. a Kari Gazdasági Iroda vezetője,
 9. a Klinikai Gazdasági Hivatal vezetője,
 10. a Szegedi Biológiai Kutatóközpont képviselője,
 11. a Magyar Tudományos Akadémia Karon tevékenykedő rendes és levelező tagjai
 12. a szavazati joggal nem rendelkező tanszékvezetők.

- A Magyar Tudományos Akadémia Karon dolgozó rendes és levelező tagjai

és akit a dékán az ülésre tanácskozási joggal meghív.
Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Keller_Aniko_habilitalt_2

A Szegedi Tudományegyetemen a 2022/2023-as tanév őszi félévének végén 10 habilitált és 112 PhD doktori címet szerzett hallgatót avattak. Az orvos- és gyógyszertudományok területén 6 habilitált doktor címet ítéltek oda és 26 doktori fokozatot adományoztak. Gratulálunk!