ÁOK Kari Kutatási Alap - Klinikai Módszertani Pályázat

A pályázat célja:

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Módszertani Pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy fiatal, de már tapasztalattal rendelkező klinikai szakemberek külföldi tanulmányút keretében, új, a betegellátásban közvetlenül hasznosítható módszert, műtéti technikát sajátítsanak el, amely egyaránt segíti a graduális képzést és a szakorvos képzést. A támogatás 4 (maximum 6) hetes külföldi tanulmányutat finanszíroz 2019-ben 5 szakorvos részére, amelynek célja valamely új metodika elsajátítása, gyakorlása olyan európai intézményben, amely az adott szakma vezető intézményei közé tartozik.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat témáját képező szakvizsgával, de a szakvizsga elteltét követően még 10 éven belül kell lennie (2009-ben megszerzett szakvizsgával még pályázható a támogatás).

 

A pályázó által benyújtandó anyagok:

  • Önéletrajz, melyben a pályázott tanulmányúttal kapcsolatos személyi kompetenciák kerüljenek részletesen ismertetésre; nyelvismeret, valamint a tudományos teljesítmény, nemzetközi és hazai konferenciákon való aktív részvétel (előadás és poszter) szintén legyen része az életrajznak (max. 2 oldal)
  • Publikációs jegyzék
  • A szakmai út ismertetése, a cél intézmény pontos megjelölése, az ott töltendő tanulmányút hosszának megadása, a tanulmányút indoklása (max. 1 oldal)
  • Szervezeti egység vezető ajánlása, annak alátámasztása, hogy a pályázó kiutazása egyaránt szolgálja annak szakmai előmenetelét és az adott klinika betegellátó tevékenységének fejlődését (max. 1 oldal)
  • A fogadó intézmény vezetőjének befogadó levele
  • Nyilatkozat, melyben a pályázó vállalja, hogy tudomány útja eredményeit ismerteti a soron következő Szent-Györgyi Napok során

 

Abban az esetben, ha 4 hetet meghaladó tanulmányútra pályázik a kolléga, akkor azt külön kell indokolnia, és azt a szervezeti egység vezető ajánlásába is bele kell foglalni.

 

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

1. A pályázatot e-mail csatolt file-ként a Dékáni Hivatal címére: office.aokdh@med.u-szeged.hu kell beküldeni.

2. A dokumentum neve: ,,ÁOK-KKA_pályázatévhónapnap_pályázó vezeték és keresztneve" megjelöléssel, amit az E-mail tárgymezőjében is fel kell tüntetni.

3. A Tárgy mezőben kérjük még feltüntetni: Klinikai Módszertani Pályázat

 

A pályázat benyújtása folyamatos a keret kimerüléséig.

 

A pályázatok elbírálását a Tudományos dékánhelyettes és a Kari Tudományos Értékelő Bizottság végzi.

A bizottság döntéséről a pályázó e-mailben kap értesítést.

 

A pályázat által támogatott tételek:

Az utazás költsége max. 150 eFt (Repülővel, vonattal vagy autóbusszal történő utazás esetén az SZTE Nemzetközi Utazásszervezési Irodáján keresztül kell intézni a jegy beszerzését; saját gépjárművel való utazás esetén a hatályos dokumentáció kitöltésével lehet az üzemanyag díjat UTÓLAG igényelni. Az utazás költségeit - bármilyen formában is történjen – kizárólag egy oda- és egy visszaútra fedezi a támogatás.).

A szállás költsége max. 70 EUR/nap (Erősen indokolt esetben lehetséges 80 EUR/nap.) (Preferált megoldás a fogadó intézmény vendégszobájának/vendéglakásának igénybevétele. Ha erre van lehetőség, akkor a fogadó intézménnyel tudatni kell, hogy a SZTE Nemzetközi Utazásszervezési Irodája által megbízott cég ajánlattételi kéréssel fogja őket megkeresni.).

Napidíj a hatályos rendelkezéseknek megfelelően. A napidíj 30%-a, de max. 15 EUR után nem kell adót fizetni, az e feletti összeg azonban adóköteles.

A tanulmányút végeztével, a hazaérkezést követő 2 héten belül a pályázatot elnyert kollégának úti beszámolót kell készítenie (max. 1 oldal), amelyet a szervezeti egység vezetőjének előzetesen véleményeznie és ellenjegyeznie kell. A tanulmányút eredményéről szóbeli beszámolót is kell tartania a támogatott kollégának a Kar Tudományos Bizottságának soron következő ülésén.

Amennyiben a pályázati beszámoló nem kerül elfogadásra, a pályázó nem teljesíti a vállalásait, a pályázó automatikusan kizárja magát a következő két év Kari pályázataiból.

 

A támogatott kollégával a Kar támogatási szerződést köt a kiutazást megelőzően, amelyben az is rögzítésre kerül, hogy abban az esetben, ha a támogatott a tanulmányutat követően 3 éven belül munkaviszonyát megszünteti a Szegedi Tudományegyetemen, akkor a támogatási összeget köteles visszafizetni.


Adatlap>>

Utazási határozat külföldi kiküldetéshez>>

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

SZTE_RH_tulipan

Az Egyetemi Tavasz a Szegedi Tudományegyetem hagyományos, tavaszi rendezvénysorozata, melyet az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda szervez immár tizenhatodik alkalommal. Április 11. és május 17. között 80 helyszínen közel 300 program közül válogathat a közönség.

IMG_1409

Az SZTE Egyetemi Tavasz programsorozat nyitóeseményeként Reumatológia Magyarországon címmel orvostörténeti vándorkiállítás nyílt a Magyar Reumatológusok Egyesülete fennállásának 90. évfordulója alkalmából az SZTE Általános Orvostudományi Kar oktatási központjában.