ÁOK Kari Kutatási Alap - Klinikai Módszertani Pályázat

ÁOK Kari Kutatási Alap - Klinikai Módszertani Pályázat

 

A pályázat célja:

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Módszertani Pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy fiatal, de már tapasztalattal rendelkező klinikai szakemberek külföldi tanulmányút keretében, új, a betegellátásban közvetlenül hasznosítható módszert, műtéti technikát sajátítsanak el, amely egyaránt segíti a graduális képzést és a szakorvos képzést. A támogatás 4 (maximum 6) hetes külföldi tanulmányutat finanszíroz 2019-ben 5 szakorvos részére, amelynek célja valamely új metodika elsajátítása, gyakorlása olyan európai intézményben, amely az adott szakma vezető intézményei közé tartozik.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat témáját képező szakvizsgával, de a szakvizsga elteltét követően még 10 éven belül kell lennie (2009-ben megszerzett szakvizsgával még pályázható a támogatás).

 

A pályázó által benyújtandó anyagok:

  • Önéletrajz, melyben a pályázott tanulmányúttal kapcsolatos személyi kompetenciák kerüljenek részletesen ismertetésre; nyelvismeret, valamint a tudományos teljesítmény, nemzetközi és hazai konferenciákon való aktív részvétel (előadás és poszter) szintén legyen része az életrajznak (max. 2 oldal)
  • Publikációs jegyzék
  • A szakmai út ismertetése, a cél intézmény pontos megjelölése, az ott töltendő tanulmányút hosszának megadása, a tanulmányút indoklása (max. 1 oldal)
  • Szervezeti egység vezető ajánlása, annak alátámasztása, hogy a pályázó kiutazása egyaránt szolgálja annak szakmai előmenetelét és az adott klinika betegellátó tevékenységének fejlődését (max. 1 oldal)
  • A fogadó intézmény vezetőjének befogadó levele
  • Nyilatkozat, melyben a pályázó vállalja, hogy tudomány útja eredményeit ismerteti a soron következő Szent-Györgyi Napok során

 

Abban az esetben, ha 4 hetet meghaladó tanulmányútra pályázik a kolléga, akkor azt külön kell indokolnia, és azt a szervezeti egység vezető ajánlásába is bele kell foglalni.

  

A pályázat benyújtásának módja:

1.A pályázatot e-mail csatolt file-ként a Dékáni Hivatal címére: office.aokdh@med.u-szeged.hu kell beküldeni.

2.A dokumentum neve: ,,ÁOK-KKA_pályázatévhónapnap_pályázó vezeték és keresztneve" megjelöléssel, amit az E-mail tárgymezőjében is fel kell tüntetni.

3.A Tárgy mezőben kérjük még feltüntetni: Klinikai Módszertani Pályázat

 

A pályázat benyújtása folyamatos a keret kimerüléséig.

 

A pályázatok elbírálását a Tudományos dékánhelyettes és a Kari Tudományos Értékelő Bizottság végzi.

A bizottság döntéséről a pályázó e-mailben kap értesítést.

 

A pályázat által támogatott tételek:

Az utazás költsége max. 150 eFt (Repülővel, vonattal vagy autóbusszal történő utazás esetén az SZTE Nemzetközi Utazásszervezési Irodáján keresztül kell intézni a jegy beszerzését; saját gépjárművel való utazás esetén a hatályos dokumentáció kitöltésével lehet az üzemanyag díjat UTÓLAG igényelni. Az utazás költségeit - bármilyen formában is történjen – kizárólag egy oda- és egy visszaútra fedezi a támogatás.).

A szállás költsége max. 70 EUR/nap (Erősen indokolt esetben lehetséges 80 EUR/nap.) (Preferált megoldás a fogadó intézmény vendégszobájának/vendéglakásának igénybevétele. Ha erre van lehetőség, akkor a fogadó intézménnyel tudatni kell, hogy a SZTE Nemzetközi Utazásszervezési Irodája által megbízott cég ajánlattételi kéréssel fogja őket megkeresni.).

Napidíj a hatályos rendelkezéseknek megfelelően. A napidíj 30%-a, de max. 15 EUR után nem kell adót fizetni, az e feletti összeg azonban adóköteles.

A tanulmányút végeztével, a hazaérkezést követő 2 héten belül a pályázatot elnyert kollégának úti beszámolót kell készítenie (max. 1 oldal), amelyet a szervezeti egység vezetőjének előzetesen véleményeznie és ellenjegyeznie kell. A tanulmányút eredményéről szóbeli beszámolót is kell tartania a támogatott kollégának a Kar Tudományos Bizottságának soron következő ülésén.

Amennyiben a pályázati beszámoló nem kerül elfogadásra, a pályázó nem teljesíti a vállalásait, a pályázó automatikusan kizárja magát a következő két év Kari pályázataiból.

A támogatott kollégával a Kar támogatási szerződést köt a kiutazást megelőzően, amelyben az is rögzítésre kerül, hogy abban az esetben, ha a támogatott a tanulmányutat követően 3 éven belül munkaviszonyát megszünteti a Szegedi Tudományegyetemen, akkor a támogatási összeget köteles visszafizetni.


Kapcsolattartó:

Sasi-Pokriva Eszter, külügyi főelőadó, SZTE ÁOK Dékáni Hivatal, Szeged, Tisza Lajos krt. 109. 2. em.

Tel: 62/342-359, E-mail: sasi-pokriva.eszter@med.u-szeged.hu

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

kivalo_klinikai_kozpont_2019

„Kiváló Klinikai Központ” elismerésben részesült a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, amelyet október 8-án adtak át Budapesten a Magyar Kórházszövetség és a Medicina Fórum szervezésében rendezett XI. Medicina Konferencián

Husz_Sandor_prof

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Husz Sándor professzor emeritus 79 éves korában, 2019. október 8-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Személyében egy országosan elismert és tisztelt dermatológus távozott közülünk. Iskolateremtő munkájával követendő példát hagyott az utókorra.