Izraeli_latogatas_2

Karunkon tett látogatást az izraeli Egészségügyi Minisztérium képviselője

Prof. Shaul Yatsiv (Head of Medical Profession Licensing Division) és Dr. Moshe Cohen (CEO Medical Doctor International Academy) 2022. június 15-én folytattak megbeszélést Karunk vezetőivel.


Angol nyelvű képzésünkben mindig nagy létszámú izraeli hallgató vett részt, jelenleg is több mint száz izraeli orvostanhallgató tanul Szegeden, gyakorlataik és szigorló évük egy részét gyakran az anyaországban töltik. A tárgyalások során elsősorban a létszámnövelésről, az oktatási és kutatási együttműködés lehetőségeiről és egy tervezett ösztöndíjprogram bevezetéséről esett szó. A terület fontosságát és összetettségét tükrözi, hogy a látogatás során számos kari vezetővel folyt egyeztetés, a találkozón részt vett Prof. Dr. Lázár György SZAOK dékán, Prof. Dr. Németh Gábor általános, szak-és továbbképzési dékánhelyettes, Prof. Dr. Molnár Tamás tudományos dékánhelyettes, Dr. Dux Mária idegennyelvű orvos- és egészségtudományi képzésekért felelős rektori megbízott, Prof. Dr. Kovács László SZAKK elnökhelyettes és Lehocki Balog Andrea az SZTE Nemzetközi Együttműködési és Beiskolázási Iroda irodavezetője. Dr. Lednitzky András tiszteletbeli konzullal is megismerkedtek a vendégek a diplomáciai kapcsolatok erősítése érdekében.


1655291073687


Elsősorban az oktatási infrastruktúra megismerése érdekében bemutatásra került számukra a Petri Gábor Klinikai Tömb, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika új szárnya, az épülő Egészségtudományi Képzési Tömb tervei és a Skills Központ Dóm téri egysége is. Vendégeink pozitív benyomásokkal távoztak, bízva a gyümölcsöző együttműködés megvalósulásában.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Izraeli_latogatas_2

Prof. Shaul Yatsiv (Head of Medical Profession Licensing Division) és Dr. Moshe Cohen (CEO Medical Doctor International Academy) 2022. június 15-én folytattak megbeszélést Karunk vezetőivel.

Kovacs_Kalman_kep

Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy Dr. Kovács Kálmán, a SZOTE díszdoktora, az MTA külső tagja, Kanadában tevékenykedő orvos, tudós 2022. április 27-én elhunyt Torontóban