Kovacs_Laszlo_gyertya

Elhunyt Dr. Kovács László professzor

A SZTE valamint a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar munkatársai szomorúan és mély fájdalommal értesültek arról, hogy a szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika volt igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára 2022.08.09-én, 89 éves korában elhunyt. A professzor urat a Kar saját halottjának tekinti. Emlékét tisztelettel és alázattal megőrizzük!


A SZTE valamint a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar munkatársai szomorúan és mély fájdalommal értesültek arról, hogy a szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika volt igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára 2022.08.09-én, 89 éves korában elhunyt.

Prof. Dr. Kovács László Szombathelyen született 1934.03.13-án. 1952-ben érettségizett kitűnő eredménnyel Zalaegerszegen, majd orvosegyetemi tanulmányait summa cum laude minősítéssel 1958-ban fejezte be, Pécsett. Ezt követően Zalaegerszegen helyezkedett el segédorvosként. 1961 óta a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán dolgozott, 1962-ig klinikai orvosként, 1962-től egyetemi tanársegédként, 1968-tól egyetemi adjunktusként, 1975-től egyetemi docensként, majd 1983 óta egyetemi tanárként. 1990-1999 között tanszékvezetője volt Intézetünknek. Szülészet-nőgyógyászat szakvizsgát 1962-ben, az aneszteziológiait pedig 1966-ban tette le. 1974-ben orvostudomány kandidátusa, 1987-től pedig az orvostudomány doktora címekkel, angol és német nyelvből felsőfokú, orosz nyelvből kandidátusi nyelvvizsgával rendelkezett.

Kovács Professzor Úr hosszú munkássága ideje alatt különböző időtartamú szakmai tanulmányúton vett részt, többek között Bécsben, Prágában, Londonban, Glasgowban, Manchesterben, Birminghamben, Stockholmban és számos látogatást tett külföldi klinikákon és tudományos intézetekben többek között az Egészségügyi Világszervezet megbízásai során.

Munkásságát számos hazai és nemzetközi kitüntetéssel és díjjal ismerték el, többek között 1987-ben Kiváló Orvos, 1991 MNT Semmelweis Emlékérem, 1992 Jancsó Miklós Emlékérem, 1994 Szeged Város Ezüst Érme, 1994 MNT Délmagyarországi Szekció Szointágh Ferenc Emlékérem, 1994 Szülész-Nőgyógyász Világszövetség (FIGO) „40th Anniversary Award”, 1996 Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje, 2000 Szent-Györgyi Albert Díj (Oktatási Minisztérium), 2005 Klebersberg Kúnó díj Emeritus fokozata (SZTE), 2007 Eötvös József koszorú (Magyar Tudományos Akadémia), 2019. MNT Semmelweis Díj.

Egyetemünk különböző bizottságaiban 1973-1999 között szintén számos tisztséget és megbízást látott el az Általános Orvosi Kari Tanács elnökségi tagjaként, dékánhelyetteseként (1984-1990), SZOTE Egyetemi Tanács (1991-1999), valamint tudományos ülések bizottsági tagjaként és titkáraként, MTA Orvosi Tudományos Osztálya tanácskozó jogú tagjaként, SZOTE Tanári testület Elnökeként. 2000-2007 között a SZTE Habilitációs Bizottságának tagja, Műtéti-Klinikai orvostudomány Habilitációs Szakbizottság Elnöke, illetve a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola helyettes vezetője tisztségeket töltötte be.

Hazai és külföldi tudományos társaságokban is számos funkciót látott el: 1978-1981 között a MNT Titkára, 1990-1994 között MNT Elnöke, majd 2007 óta Örökös Tiszteletbeli Elnöke, 1994-1999 között MNT Délmagyarországi Szekció elnöke, majd Örökös Tiszteletbeli Elnöke, 1988-1991 között a Korányi Sándor Társaság Vezetőségi Tagja, 1992-1999 Magyar Nőgyógyász Onokológusok Társaság Vezetőségi Tagja, 1989-1996 EAGO Executive Board Tagja majd 1997-2000 között ennek megválasztott elnöke és 2000-2003 között az EAGO Elnöke, 1991-2000 között a Szülész-Nőgyógyász Világszövetség Executive Board Tagja, 1996-2005 között az European Union af Medical Specialist Section Obstetrics and Gynaecology magyarországi képviselője volt.

Szintén kiemelkedő Professzor Úr hazai és külföldi szerkesztőbizottsági tagsága: Magyar Nőorvosok Lapja, Nőgyógyászati Onkológia, British Journal of Obstetrics and Gynecology, International Journal of Obstetrics and Gynecology, European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, valamint lengyel, orosz, cseh, szerb-horváth, szlovák szakmai folyóiratok szerkesztőbizottsági tagjaként működött közre.

Prof. Dr. Kovács László kiváló kapcsolatot tartott fenn számos nemzetközi társasággal, melyeknek köszönhetően tiszteletbeli tagságot szerzett a német, olasz, román, cseh, szlovák, lengyel, brit Nőorvos Társaságokban, valamint tagja volt a new-yorki Semmelweis Sientific Society, valamint Academy of Sciences társaságoknak, valamint a Horvát Perinatalis Medicina Társaságnak.

Szakmai megbízásai között számos más mellett kiemelendő a Szülészet-Nőgyógyászat Szakmai Kollégiumi Tagság (1988-2004), 1991-2000 között Csongrád megye szülész–nőgyógyász szakfőorvosa, 1990-1996 között a MTA Reproductiós Szervek Betegségeivel Foglalkozó Bizottsági tagság.

Aktív munkássága alatt számos hazai és nemzetközi konferenciát és symposiumot elnökölt az Egészségügyi Világszervezet (WHO, 1990, 1992, 1995), valamint az Európai Szülész-Nőgyógyász Szövetség (EAGO 1991, 1996, 1999) égisze alatt Szegedre hozva ezeket a rangos rendezvényeket. Több alkalommal (1992, 1997) megszervezte a nagy hagyománnyal rendelkező Alpe-Adria Congress of Perinatal Medicine rendezvényeket.

A „Reprodukciós Egészségtan” PhD program vezetőjeként tevékenysége alatt számos kolléga nyert tudományos fokozatot és alapozta meg egyetemi tudományos előmenetelét.

Dr. Kovács László tudományos közleményeinek száma 382, ebből 5 könyv és 62 könyvfejezet, lektorált közleményeinek összesített impakt faktora 207,686, citációinak száma 1460. Összesített tudományos előadásainak száma munkatársakkal 548, személyesen 198 nemzetközi kongresszuson vett részt.
Munkatársai közül ketten is az általa vezetett tanszéket vezették, illetve vezetik jelenleg is.

Embersége, szakmai és baráti tulajdonságai sokáig emlékezetesek maradnak mindazoknak, akik abban a szerencsében részesültek, hogy ismerték és vele dolgozhattak nap-mint nap. Betegek ezrei köszönhetik egészségüket, valamint gyermekeiket Kovács Professzor Úr áldozatos, lelkiismeretes munkájának.

Kovács László Professzor Úr 2004 óta a SZTE Emeritus Professzora, rendszeresen látogatta volt munkahelyét. Az Egyetem, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika sokat jelentett számára. Látogatásai egyre ritkultak, az utóbbi időben csak családján keresztül tartottuk vele a kapcsolatot. Nyugodtan állíthatjuk, hogy egy ikon távozott közülünk. Tartalmas élete során felhalmozódott szakmai és élettapasztalat is példaértékű és iránymutató lehet a magyar és nemzetközi orvos- és szülész-nőgyógyász társadalom részére.

Kovács Professzor Urat a SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar saját halottjának tekinti.

Emlékét tisztelettel megőrizzük!


Prof. Dr. Lázár György

Tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE SZAOK Dékán


Prof. Dr. Németh Gábor

Tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE SZAOK Dékánhelyettes


Szeged, 2022.08.24.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Tanári Testület ünnepi ülés

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Tanári Testületének ünnepi ülésére 2022. november 24-én (csütörtökön) 11.00 órakor került sor a Rektori Hivatal Dísztermében