NAIH

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) pályázati felhívása

diákok és hallgatók számára információs jogokkal kapcsolatos tudományos pályaművek beadására

A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogok – összefoglaló néven: információs jogok – története Magyarországon a rendszerváltoztatáshoz kötődik, hiszen 1989-ben alkotmányos alapjogokként ekkor kerültek be először nevesítve a magyar Alkotmányba (és ezt a védelmet ismételte meg 2011-ben az új Alaptörvény is). Az első átfogó törvényi szabályozás 1992-re datálódik, míg az új törvény 2011-ben szabta újra a keretrendszert - amit az adatvédelem területén a 2016-ban megszületett új uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR jelentősen átformált.
Az információs jogok intézményi szintű védelmét a gyakorlatban 1995-től az adatvédelmi biztos, 2011-től a NAIH látja el.


Számos évfordulót ünneplünk tehát – és a közös ünnepléshez lehetőséget szeretnénk nyújtani a diákok számára is, hogy saját generációjuk nézőpontjából kifejtsék egyéni véleményüket a mindannyiunk életében nagy szerepet játszó információs jogokról: hogyan látja a magánélet védelmének és a közérdek nyilvánosságának kérdéseit egy általános iskolai, egy középiskolai diák és egy felsőoktatásban tanuló hallgató?


A pályázat részletei:
- Kérjük, a név, iskola és életkor mellett jelölje meg, hogy melyik kategóriában – általános iskolai, középiskolai, felsőoktatási – kíván indulni.
- A pályaművek egyénileg vagy csoportmunkában is beadhatók (akár pedagógus aktív közreműködésével is, ebben az esetben azonban kérjük pontosan feltüntetni a közreműködés részleteit!)
- A szabad témaválasztás a pályázó számára érdekesnek talált és az adatvédelemmel és/vagy információszabadsággal összefüggő téma részletes, egyedi szempontú kifejtését jelenti (így például történeti háttér, a szabályozás okai, releváns modern technológiai jelenségek, egyes közéleti események és reakciók, generációs különbségek a megítélésben, a joggyakorlat jellemzői, miért fontosak ezek a jogok egy fiatal számára, mit hozhat a jövő stb.).
- Terjedelem: legalább 5, legfeljebb 50 A4-es gépelt oldal (Times New Roman 12-es betűméret, 1.5 sorköz). Pontos idézések lábjegyzetben!
- Beadási határidő: 2020. október 15.
- A pályaműveket a következő utakon fogadjuk:
elektronikus úton: palyazat@naih.hu, postai úton: 1530 Budapest, Pf.: 5. vagy személyes leadással: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
- A legjobb pályamunkákat a NAIH tagjaiból álló szakmai bírálóbizottság minden kategóriában pénzjutalommal jutalmazza:
1. helyezett: 100.000 HUF
2. helyezett: 50.000 HUF
3. helyezett: 20.000 HUF
- Emellett akár publikációs lehetőséget is biztosítunk saját honlapunkon illetve kiadványainkban.


Adatvédelmi tájékoztatás a pályázattal kapcsolatosan:
A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre az alábbi linken található adatkezelési tájékoztató az irányadó: https://naih.hu/files/28_AK_TAJ_hallgatoi_palyazat_20200703.pdf


A pályázáshoz sok sikert kívánunk, nagy érdeklődéssel várjuk a beérkező munkákat!


Budapest, 2020. július 3.


dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Kovacs_Laszlo_gyertya

A SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika munkatársai szomorúan és mély fájdalommal értesültek arról, hogy a Klinika volt tanszékvezető egyetemi tanára 2022.08.09-én, 88 éves korában elhunyt. A professzor urat a Kar saját halottjának tekinti. Emlékét tisztelettel és alázattal megőrizzük!

Szukseges_Tennivalok_Elsosoknek

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében! A felvételről szóló döntés a 2022/23. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszonya pedig a beiratkozással jön létre. Ennek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a tájékoztató következő oldalain olvasható lépések.