OTDK

OTDK eredmények


Kiváló eredmények az OTDK orvosi szekciójában. Gratulálunk!

Sikeresen szerepeltek karunk hallgatói a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában, mely 2019. április 23-26. közt Debrecenben került megrendezésre. Karunk hallgatói 9 I. díjat, 17 II. díjat és 15 Különdíjat szereztek.

Külön büszkeség számunkra, hogy az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2018-ban alapított Roska Tamás Tudományos Előadás díját Dr. Pipicz Márton, karunk volt hallgatója nyerte Alternatív kardioprotektív eljárások és azok hatásai a miokardiális peroxinitritre, RISK és SAFE jelátviteli utakra című előadásával. Pipicz Dr. jelenleg háziorvosként és a Szegedi Sürgősségi Betegellátó Osztály orvosaként dolgozik.


Az eredményekhez mindenkinek gratulálunk!


Díj

Hallgató(k)

Tagozat

Témavezető(k)

Cím

I.

Csitkovics Vivien

Elméleti orvostudományok – Farmakológia II.

Dr. Sárközy Márta egyetemi adjunktus, Dr. Csont Tamás egyetemi docens, SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet

Doxorubicin kezelés kiváltotta krónikus kardiotoxicitás hatása az infarktus méretére patkány modellben

I.

Hérák János Benjámin

Konzervatív orvostudományok – Neurológia, neurovaszkuláris medicina

Dr. Kincses Zsigmond Tamás egyetemi docens, Dr. Kincses Bálint PhD hallgató, SZTE ÁOK, Neurológiai Klinika

A szakkadikus szemmozgások és a szürkeállományi pathológia kapcsolata sclerosis multiplexben

I.

Kovács Barbara Nóra, Forgács Robin

Operatív orvostudományok – Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás I.

Dr. Babik Barna egyetemi tanár, Dr. Peták Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Az agyi autoreguláció zavara diabétesz mellituszban nyitott szívműtétek során

I.

Nászai Anna, Varga Petra

Elméleti orvostudományok – Biokémia I.

Dr. Mészáros András egyetemi tanársegéd, Dr. Juhász László tudományos segédmunkatárs, SZTE ÁOK, Sebészeti Műtéttani Intézet

A xantin oxidoreduktáz enzim a metán célpontja

I.

Óvári Tímea

Egészségtudományok - Egészségügyi szervezés és menedzsment

Dr. Pócs Dávid PhD hallgató, Dr. habil Kelemen Oguz intézetvezető egyetemi docens, SZTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet

A dohányzás leszokás támogatása a közösségi média felületén a motivációs interjú módszereivel

I.

Sás Valentin, Géczi Barnabás

Operatív orvostudományok – Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás II.

Dr. Südy Roberta PhD hallgató, Dr. Babik Barna egyetemi tanár, SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet SZTE ÁOK, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

A diabétesz mellitusz hatása az intrapulmonális söntfrakcióra szívsebészeti beavatkozások során: hátrányból előny?

I.

Szatai Ádám Tibor

Operatív orvostudományok – Traumatológia, ortopédia, idegsebészet I.

Dr. Nógrádi Antal egyetemi tanár,
Fekécs Zoltán tudományos segédmunkatárs
SZTE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Gerincvelői contusiós sérülés therápiája neuroectodermális őssejtek laesio-indukált secretome-jával

I.

Tóth Réka, Bálint Armand Rafael

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan III.

Dr. Farkas Eszter egyetemi docens, Dr. Menyhárt Ákos egyetemi tanársegéd, SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

A terjedő depolarizációval járó káliumhullám érösszehúzódást indukál egér agykéregben

I.

Tóth Viktor

Egészségtudományok - Klinikai és elméleti epidemiológia II.

dr. Kőrösiné dr. Horváth Edina egyetemi adjunktus
SZTE ÁOK, Népegészségtani Intézet

Arzén tartalmú ivóvíz és különböző daganatok mortalitása és morbiditása közötti összefüggés és ezek területi különbségei Magyarországon

II.

Árpádffy-Lovas Tamás

Elméleti orvostudományok – Elektrofiziológia

Dr. Koncz István egyetemi adjunktus, SZTE ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Acetilkolin hatása a szív Purkinje-rostjaira: új eredmények

II.

Bálint Armand Rafael

Elméleti orvostudományok – Bioinformatika, számítógépes modellezés

Puskás Tamás PhD hallgató, Dr. Farkas Eszter egyetemi docens, SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Az agykérgi terjedő depolarizáció idős agyban inhomogén áramláseloszlást eredményez

II.

Dajka Dalma, Márványkövi Fanni Magdolna

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan IV-VII.

Dr Sárközy Márta egyetemi adjunktus, Dr Csont Tamás egyetemi docens, SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet

Az Akt-FOXO3 jelút lehetséges szerepe a bal kamrai hipertrófia és az autofágia folyamatában krónikus veseelégtelenségben

II.

Fejes Roland

Elméleti orvostudományok – Farmakológia I.

Dr. Kaszaki József egyetemi docens,
Dr. Tallósy Szabolcs Péter tudományos segédmunkatárs
SZTE ÁOK, Sebészeti Műtéttani Intézet

A mikrokeringési-mitokondriális reszuszcitáció lehetősége endothelin receptorok farmakológiai befolyásolásával szeptikus patkányokon

II.

Ficzere Ágnes Georgina, Kovács Judit

Egészségtudományok - Klinikai és elméleti epidemiológia II.

Dr. Pócs Dávid tudományos segédmunkatárs,
Dr. Kelemen Oguz egyetemi docens
SZTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet

A professzionalizmus vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatói között

II.

Grassalkovich Anna

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan I.

Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár, Dr. Maléth József tudományos munkatárs, SZTE ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Alkohol indukálta CFTR expresszió csökkenés helyreállítása a csatorna korrektoraival pankreász duktális sejteken

II.

Harangozó Márk

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan VI.

Dr. Berényi Antal egyetemi adjunktus,
Dr. Takeuchi Yuichi tudományos munkatárs
SZTE ÁOK, Élettani Intézet

A temporális lebeny epilepszia kezelése sejtvonalspecifikus „proxy”-ingerléssel

II.

Kiss Nóra Ágnes, Kovács Mónika Gabriella

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan IV-VII.

Dr. Sárközy Márta egyetemi adjunktus, Dr. Csont Tamás egyetemi docens, SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet

A mikroRNS-21 fibrózissal kapcsolatos target mRNS molekuláinak vizsgálata radiogén szívkárosodásban.

II.

Kukla Anna, Dudás Nóra

Egészségtudományok - Klinikai és elméleti epidemiológia I.

Dr, Pócs Dávid PhD hallgató,
Erdős Csaba PhD hallgató
SZTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet,
SZTE ÁOK, Népegészségtani Intézet

A szexuális bántalmazás epidemiológiája és következményei

II.

Lóczi Brigitta

Konzervatív orvostudományok – Neurológia, neurovaszkuláris medicina

Dr. Kincses Zsigmond Tamás egyetemi docens, Dr. Kincses Bálint PhD hallgató, SZTE ÁOK, Neurológiai Klinika

Opticus léziók és vizuális kiváltott válasz összefüggése sclerosis multiplexben

II.

Majlát Edit, Hornyák Dóra

Elméleti orvostudományok – Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan I.

Dr. Oláh-Németh Orsolya szakorvosjelölt, Dr. Vörös András egyetemi adjunktus, SZTE ÁOK, Pathológiai Intézet

A CD10 prediktív szerepének vizsgálata neoadjuváns kemoterápiával kezelt emlőrákokban

II.

Márványkövi Fanni Magdolna, Dajka Dalma

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan V.

Dr. Sárközy Márta egyetemi adjunktus, Dr. Csont Tamás egyetemi docens, SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet

A nemi különbségek hatásai a szív iszkémiás prekondícionálhatóságára krónikus veseelégtelenségben

II.

Meszlényi Valéria Éva, Nógrádi Bernát

Elméleti orvostudományok – Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan III.

Dr. Siklós László tudományos tanácsadó,
Dr. Patai Roland tudományos munkatárs
MTA SZBK Biofizikai Intézet, Neuronális Plaszticitás Kutatócsoport

Kvantitatív morfometria: az intracelluláris kalciumszint meghatározása és ultrastrukturális elváltozások karakterizálása a sporadikus amiotrófiás laterálszklerózis egy egérmodelljében

II.

Puskás Ákos, Réda Beáta

Elméleti orvostudományok – Farmakológia II.

Dr. Mezei Zsófia egyetemi docens,
Dr. Rajda Cecília egyetemi docens
SZTE ÁOK, Kórélettani Intézet,
SZTE ÁOK, Neurológiai Klinika

Sigma-1 receptor (S1R) agonista hatása humán vérlemezkék arachidonsav metabolizmusára

II.

Román Eszter

Konzervatív orvostudományok – Pszichiátria

Dr. Lázár Bence András szakorvosjelölt,
Dr. Andó Bálint egyetemi adjunktus
SZTE ÁOK, Pszichiátriai Klinika

Első lépés egy egységes szemlélet felé: az alkohol okozta megvonási szindróma súlyosságának dimenzionális megközelítése

II.

Schranc Álmos István, Ballók Bence

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan IV-VII.

Dr. Peták Ferenc egyetemi tanár, Dr. Südy Roberta PhD hallgató, SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet SZTE ÁOK, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

A cukorbetegség légzőrendszeri következményei: hasonlóságok és különbségek az egyes és kettes típusú diabétesz rágcsálómodelljeiben

II.

Tézsla Zsófia

Operatív orvostudományok – Traumatológia, ortopédia, idegsebészet II.

Bellák Tamás egyetemi tanársegéd,
Prof. Dr. Nógrádi Antal Ph.D., D.Sc. tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Humán indukált pluripotens őssejtek transzplantációjával előidézett morfológiai és funkcionális javulás gerincvelő sérülést követően

Különdíj

Asztalos Leó

Elméleti orvostudományok – Bioinformatika, számítógépes modellezés

Dr. Manczinger Máté egyetemi tanársegéd
SZTE ÁOK, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

A HLA allélok promiszkuitásának szerepe a tumorellenes immunválaszban

Különdíj

Bitay Gergő (Radnóti)

Elméleti orvostudományok – Elektrofiziológia

Nagy Norbert, SZTE ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

A Na + /Ca2+ kicserélő szerepének vizsgálata a szinusz csomó és Purkinje-rost spontán automáciájában

Különdíj

Fejes Alexandra, Gausz Flóra Diána

Elméleti orvostudományok – Biokémia II.

Dr. Demján Virág PhD hallgató,
Dr. Csont Tamás egyetemi docens
SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet

A tyúkhúr tea liofilizátum koleszterinszintre gyakorolt hatásának vizsgálata hiperkoleszterinémiás patkány modellben

Különdíj

Varga Réka Anna, Gajda Ámos (Radnóti)

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan VI.

Varga Gabriella, Érces Dániel, SZTE ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet

A teljestest metán kiáramlás összefüggése a gyulladás kialakulásával kísérletes colitisben

Különdíj

Gulyás Gábor, Dörmő Ákos

Elméleti orvostudományok – Genetika, genomika I.

Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Tombácz Dóra egyetemi adjunktus, SZTE ÁOK, Orvosi Biológiai Intézet

A Herpes simplex virus 1 és a Vaccinia virus transzkriptom analízise hosszú-read szekvenálással

Különdíj

Gyulai-Nagy Szuzina

Elméleti orvostudományok – Biokémia I.

Dr. Keller-Pintér Anikó egyetemi adjunktus, Becsky Dániel PhD hallgató, SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet

A szindekán-4 és a Rac1 GTP-áz szerepe a mioblasztok migrációjában

Különdíj

Kovács Dániel, Korda Lívia

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan V.

Dr. Szakács Júlia egyetemi tanársegéd,
Dr. Csabafi Krisztina egyetemi tanársegéd
SZTE ÁOK, Kórélettani Intézet

Az obestatin depresszió-szerű magatartást vált ki egérben

Különdíj

Mezey Gyöngyi Anna

Egészségtudományok - Klinikai és elméleti epidemiológia II.

Dr. Máté Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens, SZTE ÁOK, Népegészségtani Intézet

Osteoarthrosisban szenvedő betegek életminősége protézis műtét előtt

Különdíj

Molnár Andrea, Szakáll Richárd

Operatív orvostudományok – Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás II.

Dr. Babik Barna egyetemi tanár,
Dr. Peták Ferenc egyetemi tanár
SZTE ÁOK, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet,
SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Mikrovaszkuláris elváltozásokkal járó társbetegségek hatása a centrális vénás és az agyi szöveti oxigén szaturáció kapcsolatára szívsebészeti beavatkozások során

Különdíj

Nagy Zsófia Flóra

Elméleti orvostudományok – Genetika, genomika II.

Prof. Dr. Széll Márta tanszékvezető egyetemi tanár,
Dr. Tripolszki Kornélia tudományos munkatárs
SZTE ÁOK, Orvosi Genetikai Intézet

Magyar ALS betegekben azonosított angiogenin mutációk számítógépes és funkcionális jellemzése

Különdíj

Nógrádi Bernát

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan I.

Dr. Siklós László tudományos tanácsadó, MTA SZBK, Biofizikai Intézet

Mikroglia aktiváció vizsgálata diazoxid kezelést követően eltérő sérülékenységű agyi motoros magvakban

Különdíj

Sági Gina, Unger Vivien

Egészségtudományok - Primér prevenció, védőnői prevenció, dietetika

Dr. Pócs Dávid PhD hallgató, Dr. Kelemen Oguz intézetvezető egyetemi docens, SZTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet

Iskolai dohányzás prevenciós program megtervezése a pedagógusok és a diákok dohányzási szokásainak tükrében

Különdíj

Subutay Berke Bozkurt, Muna Mattar

Konzervatív orvostudományok – Neurológia, neurovaszkuláris medicina

Cecilia Rajda klinikai főorvos
SZTE ÁOK, Neurológiai Klinika

High neurofilament levels in the cerebrospinal fluid and temporal evolution of T2 lesion load in patients with multiple sclerosis. Prognostic challenges.

Különdíj

Szepes Borbála

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan VI.

Dr. Farkas Eszter egyetemi docens, Dr. Menyhárt Ákos egyetemi tanársegéd, SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Az agyszöveti káliumszint-változások kinetikája terjedő depolarizáció és anoxia alatt iszkémiás patkány agyban

Különdíj

Tóth Máté

Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan II.

Dr. Dux Mária egyetemi docens,
Dr. Rosta Judit egyetemi adjunktus
SZTE ÁOK, Élettani Intézet

Inzulin hatása a tranziens receptor potenciál vanilloid 1 (TRPV1) nociceptív ioncsatorna működésére patkány dura materben

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Kovacs_Laszlo_gyertya

A SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika munkatársai szomorúan és mély fájdalommal értesültek arról, hogy a Klinika volt tanszékvezető egyetemi tanára 2022.08.09-én, 88 éves korában elhunyt. A professzor urat a Kar saját halottjának tekinti. Emlékét tisztelettel és alázattal megőrizzük!

Szukseges_Tennivalok_Elsosoknek

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében! A felvételről szóló döntés a 2022/23. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszonya pedig a beiratkozással jön létre. Ennek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a tájékoztató következő oldalain olvasható lépések.