Tanévkezdő körlevél

Minden oktatásban résztvevő intézet/klinika részére

 

Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

 

A 2017/2018. tanév I. félév szervezésével kapcsolatban az alábbi információkat tesszük közzé.

 

  1. Az 1. félév időbeosztása

Szorgalmi időszak:

2017. szeptember 4 - december 8.

Vizsgaidőszak:

2017. december 11 – 22., 2018. január 2-27.

Téli bezárás:

2017. december 23- 2018. január 1.

Utóvizsga időszak:

2018. január 29- február 3.

2017. évi őszi TDK Konferencia:

2017. november 15-17.

Szent-Györgyi Napok központi ünnepség:


2017. november 24.


A szorgalmi időszak továbbra is 14 hétből áll, a vizsgaidőszak 6+1 hét.

A tanév menetrendjének, további határidőinek követéséhez segítséget nyújtanak az Egyetemi Naptár http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/ és a Kari Naptár http://www.med.u-szeged.hu/munkatarsaknak/kari-naptar/kari-naptar-2017-2018

 

  1. Várható csoportszámok 

♦ magyar képzésben I–V. évfolyamok 14 csoporttal indulnak.

♦ angol évfolyamok: I. év 12, II. év 12, III. év 10, IV. év 8, V. év 6 csoport

♦ német évfolyamok: I. év 10, II. év 10 csoport

 

A gyakorlati oktatást továbbra is csoportonként kell meghirdetni úgy, hogy kurzuskódba a gyakorlati kurzus alapértelmezett tárgykódja után kötőjelet kell tenni, és sorszámozni l-től 14-ig (Neptun-ban érdemes a Másolás funkciót használni). Ezt kell alkalmazni az angol és német tagozatos hallgatók kurzushirdetésére is a közölt csoportszámokkal.

 

  1. Kurzusfelvétel

A hallgatók részére a kari versenyalapú kurzusfelvétel időszaka az ETR kari naptár szerint 2017. augusztus 28 – szeptember 17. között lesz. Az ún. rangsoros kurzusfelvételek 2017. augusztus 21 – 26 között zajlanak. Ez utóbbi lehetőség az orvos képzésben a választható, létszámkorlátosan hirdetett kurzusok esetén bír jelentőséggel, illetve a versenyalapú kurzusfelvétel indulásakor a szerverek tehermentesítésére szolgál.

 

  1. Kurzushirdetés 

A Neptun-ban a kurzusok időpontjának, az előadások helyszínének megadása továbbra is az órarendekben megadottak alapján történik. A magyar, az angol és a német tagozatos orvostanhallgatók órarendjei 2017. augusztus első hetén lesznek elérhetőek az alábbi menüpont alatt: http://www.med.u-szeged.hu/munkatarsaknak/altalanos-tudnivalok/kari-orarendek

 

Az új struktúrában szerveződő IV. és V. évfolyam blokkgyakorlatainak Neptun-os kurzushirdetését az eddigi eljárásnak megfelelően a Tanulmányi Osztály kollégája végzi.

 

A kurzushirdetéskor a kurzusok hivatalos címét (képzési programban elfogadott és feltüntetett cím) kérjük feltüntetni. A fentiekkel kapcsolatban szükség esetén információt a Tanulmányi Osztályon Horváth Noémi TR referens (horvath.noemi@med.u-szeged.hu) tud adni (Tel.:54-5018).

 

A Neptun-ban a kurzushirdetésnél az ETR-hez hasonlóan szükséges megadni a kurzus típusát (Szervezeti Egységek (28000)/Tárgyak(46800/Tárgy kurzusai (48200)-alul Új kurzus, vagy már létrehozott kurzusnál Szerkeszt gomb/ Alapadatok/”Típusazonosító”): normál, vagy vizsgakurzus. Időpont és terembeállítás: Tárgy kurzusai (48200) menüpontban „Órarendhez rendelés” tabulátor fülön lehetséges. Az Üzemeltetéstől azt az információt kaptuk, hogy a terembeállítás akadozik. Amennyiben nem sikerül a kívánt terem beállítása, egyelőre javasolt az „Alapadatok” tabulátor fülön a „Megjegyzés”, vagy „Leírás” mezőben megjelölni a helyszínt, ezek az adatok a hallgatók számára is megjelennek.

A későbbiekben azonban mindenképpen az „Órarendhez rendelés” tabulátor fülön történő időpont és helyszín beállítást alkalmazzák.

 

A Szervezeti Egységek (28000)/Hozzárendelt tárgyak (2650) menüpontban lehet azokat a tantárgyakat, ill. tantárgyi kurzusokat kezelni, melyeket több tanszék is hirdet (pl. Szakdolgozat munkaterv, Demonstrátori tevékenység, Tudományos diákköri tevékenység…) A tantárgyakat érdemes leszűrni a „Meghirdetett félév tárgyaira”, majd a megfelelő tárgyat kiválasztva a Tárgy kurzusai (2750) menüpontban lehet meghirdetni a kurzust.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az új képzési programon felmenő rendszer miatt a TDK kurzus egy tárgyelemű az I-V. évfolyam számára AOK-TDK101 kódon.

Fontos változás: a 132/2016-2017.(IV.26.) sz. ÁOK Kari Tanács határozata alapján a korábbi Szakdolgozat előkészítés, konzultáció tantárgyat felváltják az alábbi tantárgyak, melyeket az Intézetbe jelentkező szakdolgozó hallgatók részére szükséges meghirdetni:

AOK-SZD201 Szakdolgozat munkaterv I. (2017/18. tanév 1. félévétől, V. éves hallgatók részére)

AOK-SZD202 Szakdolgozat munkaterv II. (2017/18. tanév 2. félévétől,V. éves hallgatók részére)

AOK-SZD203 Szakdolgozat elkészítés (2018/19. 1. félévétől, VI. éves hallgatók részére)

 

Minden szakdolgozónak munkatervet kell benyújtani a témavezető Intézethez az V. évfolyam 1., majd 2. félévében, melyet a konzulens értékel és a félév végén bejegyzi a kurzus eredményét a Neptun rendszerbe (ötfokozatú gyakorlati jegy).

A Tanszékek kizárólag a Kar Tanácsa által elfogadott kurzusokat hirdethetik meg. Új kötelezően és szabadon választható kurzus indításának kérelmezésére minden év február 15-ig van lehetőség az alábbi linken elérhető útmutató szerint: http://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=45081

 

  1. Határidők

A Tanszékeknek az orvostanhallgatók részére a kurzushirdetést legkésőbb 2017. augusztus 19-ig kell elkészíteni az ETR–en a rangsoros előjelentkezés lehetőségének biztosítása érdekében.

 

  1. Oktatók megadása, több oktató sorrendje, százalékos megoszlás

A Neptun felületen – a központi, közvetlenül a Felsőoktatási Információs Rendszerbe történő (FIR) statisztikai adatszolgáltatás miatt – kötelező minden kurzushoz minden oktatót hozzárendelni! Egy kurzushoz rendelt több oktató esetében a helyes %-os arányt is kérjük megjelölni, mivel az óraterhelés számításnak ez alapvető fontosságú adata.

Ha egy kurzuson több oktató szerepel, megjelenésük sorrendjét az oktatók kiválasztásakor a „viszony” beállításával lehet befolyásolni: oktató (jegyző) kerül előre, utánuk az „előadó”, ezen belül a százalék csökkenő sorrendjében, majd névsorban.

 

  1. Kurzus részleteinek feltüntetése

A CooSpace felület mellett az Intézeti honlapon is el kell helyezni a félévben oktatott kurzusok részletes (hetekre lebontott) tematikáit, a félév teljesítésének feltételeit, a vizsgáztatás menetét, a javasolt tankönyv, jegyzet megjelölését legkésőbb a kurzusfelvételi időszak végéig (2017. szeptember 17).

A félévre kiadott hivatalos tematikán– a SZTE TVSZ és Kari Tanulmányi Ügyrend alapján - félév közben módosítani nem lehet.

Felhívom szíves figyelmét, hogy gyakorlati időpont módosítás továbbra is csak előzetes dékáni engedéllyel történhet, amennyiben az adott időpontban a hallgatóknak más tanulmányi elfoglaltsága igazolhatóan nincs.


  1. Átoktatás-kurzushirdetés

A pontos kurzushirdetés a korrekt elszámolás elengedhetetlen feltétele az átoktatásban érintett oktatási egységek számára. Kérem, hogy feltétlenül ragaszkodjanak a kurzushirdetés jogához, ha a kurzus oktatása az előzetes megállapodások alapján teljes egészében az Intézetben történik, mert a díj elszámolások alkalmával így lehetséges az átoktatott kurzusok teljes körű figyelembevétele.

 

  1. További információk

a) A kurzusok elméleti/gyakorlati foglalkozásain csak a kurzuslistán szereplő hallgatók vehetnek részt. Kérjük ennek ellenőrzését, hogy minél kisebb számra redukálhassuk a határidőn túli kurzusfelvételek számát, amely a hallgatóknak késedelmi díj fizetésével, és plusz adminisztrációval jár!

 

b) Az órarendben nem szereplő (kötelezően, szabadon választható) kurzusok meghirdetéséhez előzetes egyeztetés alapján a Tanulmányi Osztály (Román Eszter oktatásszervező, e-mail aok.terem@med.u-szeged.hu , tel:34-2286) biztosít tantermet, kérjük, mielőbb keressék a kolléganőt.


c) A többi Kar vonatkozásában a kurzushirdetés, a határidők megjelölése az adott Kar és a Tanszék közötti egyeztetés alapján történik.

 

Szeged, 2017. augusztus 1.

 

Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Bari Ferenc s.k.

orvoskari dékán


A körlevél ide kattintva letölthető (pdf) >>

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

DSC_0386_keskeny

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2022. november 16-18. között rendezte meg a helyi TDK Konferenciát.

DSC_0152

Minden idők legnépszerűbb, legsikeresebb TDK Estjét szervezték meg 2022. november 16-án este a Szent-Györgyi Oktatási Központban