leckekonyv

Index használat kivezetése a 2016/17. tanév 1. félévétől

Tájékoztató a Kari Tanács döntése -140/2015–2016. (IV. 26.) sz. ÁOK K. T. -határozat- alapján az index további használatáról

A hagyományos leckekönyv minden képzési nyelven (magyar, angol, német) felmenő rendszerben kerül kivezetésre, azaz a 2016/17. 1. félévében tanulmányaikat megkezdő I. éves orvostanhallgatók, illetve szakirányú továbbképzési szakok hallgatói beiratkozáskor nem kapnak leckekönyvet. A PhD képzés hallgatói egyelőre megtartják az indexet.


A 2015/16. tanév 2. félév vizsgaidőszakát követően a hallgatók az eddigi eljárás szerint aláíratva, érdemjegyek beíratását követően a Tanulmányi Osztályra kötelesek leadni (a nyári gyakorlatra nem kell elvinni!) 2016. szeptember 16-ig. E határidőt követően nincs lehetőség az index leadására, a vezetése megszakad, és nem áll módunkban pótolni.


A további félévek kurzusfelvételeinek, vizsgaeredményeinek indexben történő archiválását a Tanulmányi Osztályok kezelik, és a hallgató a leckekönyvét tanulmányai végeztével veszi kézhez. A kurzusfelvétel (kivéve a VI. évfolyam) és a vizsgajelentkezés továbbra is az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül megvalósítandó hallgatói feladat.


Elveszett leckekönyvet nem pótolunk, ez esetben a Kurzusfelvételi értesítő és eredmény lapot kérjük használni.


A továbbiakban az érvényes Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 13. A vizsgáztatás rendjéről szóló 13.6 bekezdés és a 6. sz melléklet Az elektronikus leckekönyv vezetésének és alkalmazásainak szabályai (lásd http://www.u-szeged.hu/download.php?docID=3710 ) szerint történik a teljesítések adminisztrációja.


A szóbeli vizsgákra a 2016/17. tanév 1. félévének végén a saját ETR felületről (Képzés/Szakok/Kurzusfelvételi lap) kinyomtatott Kurzusfelvételi értesítő és eredmény lapot, valamint személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) kell magukkal vinni.


Az írásbeli vizsgákon megszerzett érdemjegyet a hallgató Kurzusfelvételi értesítő és eredmény lapján nem kell feltüntetni, a dolgozat szolgál utólagos ellenőrzésre, melyen az eredmény, az értékelő neve és aláírás feltüntetése szükséges.


A hallgatónak a vizsgaidőszak zárását követően 14 napon keresztül van lehetősége az ETR-ben szereplő érdemjegyek vitatására a kurzusért felelős egységnél, jogos esetben a javítást az oktató/tanszék végzi el. Jogsértés esetén a Hallgatói ügyek jogorvoslati szabályzatának eljárása szerint jogorvoslatot lehet előterjeszteni. Az ETR-be bejegyzett érdemjegyek és teljesítések hallgatói nyomon követése és ellenőrzése kiemelten fontossá válik, hiszen a különböző hallgatói teljesítmények számos adminisztratív és financiális vonzattal bírnak.


Szeged, 2016. május 5.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Kovacs_Laszlo_gyertya

A SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika munkatársai szomorúan és mély fájdalommal értesültek arról, hogy a Klinika volt tanszékvezető egyetemi tanára 2022.08.09-én, 88 éves korában elhunyt. A professzor urat a Kar saját halottjának tekinti. Emlékét tisztelettel és alázattal megőrizzük!

Szukseges_Tennivalok_Elsosoknek

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében! A felvételről szóló döntés a 2022/23. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszonya pedig a beiratkozással jön létre. Ennek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a tájékoztató következő oldalain olvasható lépések.