Dr_Ormos_Jeno

Elhunyt Dr. Ormos Jenő, az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora, a Patológiai Intézet korábbi igazgatója

Dr. Ormos Jenő 1922. december 21-én született Hódmezővásárhelyen. 1946. december 12-én kapott orvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. Szakmai pályafutása mindvégig a Pathológiai Intézetéhez kötődött. Végig járva az oktatói életpálya állomásait 1947-től egyetemi tanársegéd, 1950-től egyetemi adjunktus, 1954-től kórházi főorvos, 1955-től egyetemi docens, 1963-tól egyetemi tanár, 1962-63 között mb. tanszékvezető egyetemi tanár, majd 1963-92 között tanszékvezető egyetemi tanár beosztásban dolgozott. Nyugállományba vonulását követően emeritus professzori címet kapott 1992-ben. Kórbonctan-kórszövettan, citológia szakképesítéssel rendelkezett. 1963-ban orvostudomány kandidátusa, 1981-ben az orvostudomány doktora tudományos fokozatot szerzett. Több alkalommal vett részt külföldi tanulmányutakon Németországban, Lengyelországban, Nagy-Britanniában, Egyiptomban, Kubában. Több hazai és nemzetközi szakmai bizottság választotta tagjai közé: 1947-től a Magyar Pathológusok Társasága tagja, 1960-95 között vezetőségi tagja, 1964-66 között elnöke, 1966-tól örökös tiszteletbeli vezetőségi tagja, továbbá tagja volt a Magyar Nefrológusok Társaságának, a Magyar Urológusok Társaságának, a Magyar Onkológusok Társaságának, az International Academy of Pathology-nak, a European Society of Pathology-nak, a Német Patológus Társaságnak. 1969-73 között az Egyetem oktatási rektorhelyettese volt. Közéleti tevékenysége: 1968-74 között a SZEOL Evezős Szakosztály elnöke lett, 1996-2000 között, majd 2001-2004 között a Magyarországi Unitárius Egyház Főtanácsa tagja lett. Éveken át szaktanácsadóként dolgozott a Kar Pathológiai Intézetében, valamint a Péterffy Sándor Kórházban Budapesten. Kiváló oktató és a szakma legnépszerűbb szakembereként ismerte mindenki.

A Szegedi Tudományegyetem Pathológiai Intézetének egykori tanszékvezető egyetemi tanárát, majd professor emeritusát az Egyetem saját halottjának tekinti. Hamvasztás utáni búcsúztatására unitárius gyászistentisztelet keretében kerül sor 2019. március 28-án, csütörtökön déli 12 órakor Szegeden a Honvéd téri református templomban. Végakaratuk szerint hamvait felesége, Dr. Ormos Jenőné, szül. Dr. Lantos Judit hamvaival együtt helyezzük örök nyugalomra Hódmezővásárhelyen az unitárius temetőben 2019. március 29-én, pénteken 13 órakor.


Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

sofi_delmagyar

Gratulálunk a gyémántfokozatú fődíjért (már dr.) Csákány Lórántnak, Tóth Rékának és Molnár Kinga PhD hallgatónak (Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola) illetve az aranyfokozatú elismeréshez Nógrádi Bernát orvostanhallgatónknak! Foto: Frank Yvette (delmagyar.hu)