Konferencia részvételt támogató pályázat az SZTE ÁOK oktatóinak/kutatóinak

Karunk a Karon dolgozó oktatók és kutatók szakmai és tudományos továbbképzését szolgáló pályázatot hirdet

Az pályázhat, aki:

- az SZTE ÁOK-n teljes munkaidőben alkalmazott és a Karon dolgozó oktató és kutató, rezidens kolléga

- tudományos konferenciára első szerzős előadással vagy poszterrel rendelkezik

- előző évben nem részesült ugyanebben a támogatásban

 

A pályázathoz csatolni kell: 

1. Pályázati Adatlap 

2. Absztrakt és az absztrakt elfogadásáról szóló igazolás

3. Utazási határozat témaszámmal

 

A pályázat beadása:

A pályázatok leadhatók az SZTE ÁOK Dékáni Hivatalában Sasi-Pokriva Eszter külügyi főelőadónál minden hétköznap de. 8 órától du. 16 óráig.

A pályázat beadása folyamatos, bármikor beadható a tervezett kiutazás előtt legfeljebb 3 hónappal korábban, illetve a visszaérkezést követően legfeljebb 1 hónappal később.

A pályázatokat a Konferencia Részvételt Támogató Bizottság bírálja el, mely szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik és dönt a pályázatokról. Az őszi szemeszterben beadott pályázatok elbírálására november végén, a tavaszi szemeszterben beadott pályázatok elbírálására május végén sor kerül. A döntést követő 8 munkanapon belül az SZTE ÁOK Dékáni Hivatala értesítést küld a határozatról. A támogató határozatot követően a Dékáni Hivatal gondoskodik a megítélt összeg témaszámok közötti átcsoportosításáról.

Maximum 2 évente lehet beadni pályázatot.

 

További teendő:

A pályázat pozitív elbírálása esetén a konferencia részvételt követően leadandó a részvétel igazolása.

Az utazás szervezése (repülő-, vonat- vagy buszjegy, szállás) és a konferenciára történő regisztráció csak a Nemzetközi Utazásszervezési Irodán keresztül történhet. Magánpénzből előfinanszírozott utazást (szállás, útiköltség, regisztrációs díj) nem áll módunkban elszámolni.

Saját gépkocsival történő kiutazás esetén saját gépkocsi használati nyomtatvány kitöltése szükséges a Kiküldetési Szabályzat szerint.

Napidíj elszámolására nincsen lehetőség.

 

Kapcsolattartó: Sasi-Pokriva Eszter külügyi főelőadó

sasi-pokriva.eszter@med.u-szeged.hu

Szeged, Tisza L. krt. 109. 2. emelet Tel.: +36 62 342 359


Eljárásrend a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Konferencia részvételt támogató pályázatához

Az SZTE ÁOK alapvetőnek tartja a Karon dolgozó oktatók és kutatók szakmai és tudományos továbbképzését szolgáló anyagi támogatásának biztosítását és a rendelkezésre álló keret hatékony elosztását. Ennek alapján az Általános Orvostudományi Kar az alábbi feltételek szerint végzi a támogatás felhasználást:

Jogosultak köre:

SZTE ÁOK-n teljes munkaidőben alkalmazott és a Karon dolgozó oktató és kutató, illetve a rezidens képzésben résztvevő kolléga

tudományos konferenciára első szerzős előadással vagy poszterrel rendelkezik

előző évben nem részesült ugyanebben a támogatásban

 

A pályázat eljárásrendje:

A pályázatok leadhatók az SZTE ÁOK Dékáni Hivatalában minden hétköznap de. 8 órától du. 16 óráig.

A pályázat beadása folyamatos, bármikor beadható a tervezett kiutazás előtt legfeljebb 3 hónappal korábban, illetve a visszaérkezést követően legfeljebb 1 hónappal később.

A pályázathoz csatolni kell a Pályázati Adatlapot, az absztraktot és az absztrakt elfogadásáról szóló igazolást, valamint az utazási határozatot témaszámmal.

A pályázatokat a Konferencia Részvételt Támogató Bizottság bírálja el, mely évente legalább 2 alkalommal, de szükség szerinti gyakorisággal ülésezik és dönt a pályázatokról. Az őszi szemeszterben beadott pályázatok elbírálására november végén, a tavaszi szemeszterben beadott pályázatok elbírálására május végén sor kerül. A döntést követő 8 munkanapon belül az SZTE ÁOK Dékáni Hivatala értesítést küld a határozatról. A támogató határozatot követően a Dékáni Hivatal gondoskodik a megítélt összeg témaszámok közötti átcsoportosításáról.

Maximum 2 évente lehet beadni pályázatot.

 

A támogatás mértéke: Európai országok esetében: legfeljebb 100.000 Ft Tengerentúli országok esetében: legfeljebb 150.000 Ft

Egy évben maximum 10 európai és 5 tengerentúli kiutazás támogatható beérkezési sorrend alapján. A keretszámok az igények függvényében átcsoportosíthatóak. A Dékáni Hivatal a pályázat befogadásáról átvételi elismervényt ad.

Beadási határidő: A pályázó legkésőbb a hazautazást követő 30 napon belül adhatja be a pályázatát.

A támogatás odaítéléséről a Konferencia Részvételt Támogató Bizottság dönt. A bizottság tárgyév májusában és novemberében ülésezik, rendkívüli bizottsági ülést a bizottság elnöke hívhat össze, illetve a bizottság elektronikus levél útján is hozhat döntést.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

prof-dr-toth-kalman

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Prof. Dr. Tóth Kálmán, az Ortopédiai Klinika tanszékvezetője életének 61. évében, 2018. szeptember 13-án elhunyt.

kiemelt

2018. szeptember 8-án kerültek átadásra a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjak és a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjak