Konferencia részvételt támogató pályázat az SZTE ÁOK oktatóinak/kutatóinak

Karunk a Karon dolgozó oktatók és kutatók szakmai és tudományos továbbképzését szolgáló pályázatot hirdet

Az pályázhat, aki:

- az SZTE ÁOK-n teljes munkaidőben alkalmazott és a Karon dolgozó oktató és kutató, rezidens kolléga

- tudományos konferenciára első szerzős előadással vagy poszterrel rendelkezik

- előző évben nem részesült ugyanebben a támogatásban

 

A pályázathoz csatolni kell: 

1. Pályázati Adatlap 

2. Absztrakt és az absztrakt elfogadásáról szóló igazolás

3. Utazási határozat témaszámmal

 

A pályázat beadása:

A pályázatok leadhatók az SZTE ÁOK Dékáni Hivatalában Sasi-Pokriva Eszter külügyi főelőadónál minden hétköznap de. 8 órától du. 16 óráig.

A pályázat beadása folyamatos, bármikor beadható a tervezett kiutazás előtt legfeljebb 3 hónappal korábban, illetve a visszaérkezést követően legfeljebb 1 hónappal később.

A pályázatokat a Konferencia Részvételt Támogató Bizottság bírálja el, mely szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik és dönt a pályázatokról. Az őszi szemeszterben beadott pályázatok elbírálására november végén, a tavaszi szemeszterben beadott pályázatok elbírálására május végén sor kerül. A döntést követő 8 munkanapon belül az SZTE ÁOK Dékáni Hivatala értesítést küld a határozatról. A támogató határozatot követően a Dékáni Hivatal gondoskodik a megítélt összeg témaszámok közötti átcsoportosításáról.

Maximum 2 évente lehet beadni pályázatot.

 

További teendő:

A pályázat pozitív elbírálása esetén a konferencia részvételt követően leadandó a részvétel igazolása.

Az utazás szervezése (repülő-, vonat- vagy buszjegy, szállás) és a konferenciára történő regisztráció csak a Nemzetközi Utazásszervezési Irodán keresztül történhet. Magánpénzből előfinanszírozott utazást (szállás, útiköltség, regisztrációs díj) nem áll módunkban elszámolni.

Saját gépkocsival történő kiutazás esetén saját gépkocsi használati nyomtatvány kitöltése szükséges a Kiküldetési Szabályzat szerint.

Napidíj elszámolására nincsen lehetőség.

 

Kapcsolattartó: Sasi-Pokriva Eszter külügyi főelőadó

sasi-pokriva.eszter@med.u-szeged.hu

Szeged, Tisza L. krt. 109. 2. emelet Tel.: +36 62 342 359


Eljárásrend a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Konferencia részvételt támogató pályázatához

Az SZTE ÁOK alapvetőnek tartja a Karon dolgozó oktatók és kutatók szakmai és tudományos továbbképzését szolgáló anyagi támogatásának biztosítását és a rendelkezésre álló keret hatékony elosztását. Ennek alapján az Általános Orvostudományi Kar az alábbi feltételek szerint végzi a támogatás felhasználást:

Jogosultak köre:

SZTE ÁOK-n teljes munkaidőben alkalmazott és a Karon dolgozó oktató és kutató, illetve a rezidens képzésben résztvevő kolléga

tudományos konferenciára első szerzős előadással vagy poszterrel rendelkezik

előző évben nem részesült ugyanebben a támogatásban

 

A pályázat eljárásrendje:

A pályázatok leadhatók az SZTE ÁOK Dékáni Hivatalában minden hétköznap de. 8 órától du. 16 óráig.

A pályázat beadása folyamatos, bármikor beadható a tervezett kiutazás előtt legfeljebb 3 hónappal korábban, illetve a visszaérkezést követően legfeljebb 1 hónappal később.

A pályázathoz csatolni kell a Pályázati Adatlapot, az absztraktot és az absztrakt elfogadásáról szóló igazolást, valamint az utazási határozatot témaszámmal.

A pályázatokat a Konferencia Részvételt Támogató Bizottság bírálja el, mely évente legalább 2 alkalommal, de szükség szerinti gyakorisággal ülésezik és dönt a pályázatokról. Az őszi szemeszterben beadott pályázatok elbírálására november végén, a tavaszi szemeszterben beadott pályázatok elbírálására május végén sor kerül. A döntést követő 8 munkanapon belül az SZTE ÁOK Dékáni Hivatala értesítést küld a határozatról. A támogató határozatot követően a Dékáni Hivatal gondoskodik a megítélt összeg témaszámok közötti átcsoportosításáról.

Maximum 2 évente lehet beadni pályázatot.

 

A támogatás mértéke: Európai országok esetében: legfeljebb 100.000 Ft Tengerentúli országok esetében: legfeljebb 150.000 Ft

Egy évben maximum 10 európai és 5 tengerentúli kiutazás támogatható beérkezési sorrend alapján. A keretszámok az igények függvényében átcsoportosíthatóak. A Dékáni Hivatal a pályázat befogadásáról átvételi elismervényt ad.

Beadási határidő: A pályázó legkésőbb a hazautazást követő 30 napon belül adhatja be a pályázatát.

A támogatás odaítéléséről a Konferencia Részvételt Támogató Bizottság dönt. A bizottság tárgyév májusában és novemberében ülésezik, rendkívüli bizottsági ülést a bizottság elnöke hívhat össze, illetve a bizottság elektronikus levél útján is hozhat döntést.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

kemenylajos_certificate_330x330

Dr. Kemény Lajos, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára 2018. november 30-án az International League of Dermatological Societies "ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership" díjat vehette át.

Sepp

Karunkról Dr. Hortobágyi Tibor, az SZTE Patológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docense és Dr. Sepp Róbert az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense vált az MTA új doktorává. Gratulálunk!