Az orvosképző egyetemek közös, írásbeli záróvizsgáiról

A magyarországi négy orvosképzést folytató egyetem saját hatáskörben, közös írásbeli záróvizsgákat szervez, amelyek szabályozása, megszervezése és lebonyolítása érdekében a dékánokból (ill. képviselőikből) és a vizsgák lebonyolításában közreműködő dékáni hivatalok és oktatási adminisztráció vezetőiből álló bizottságot hoztak létre.

Az Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság és a Koordinációs Iroda tevékenysége

 

A magyarországi négy orvosképzést folytató egyetem saját hatáskörben, közös írásbeli záróvizsgákat szervez, amelyek szabályozása, megszervezése és lebonyolítása érdekében a dékánokból (ill. képviselőikből) és a vizsgák lebonyolításában közreműködő dékáni hivatalok és oktatási adminisztráció vezetőiből álló bizottságot hoztak létre. A bizottság évente és szükség szerint ülésezik, amikor meghatározzák az írásbeli záróvizsgákkal kapcsolatos szabályokat, a vizsgák időpontját, értékelik a vizsgákkal kapcsolatos tapasztalatokat, meghatározzák a fejlesztési irányokat, megvitatják és elfogadják a bizottság költségvetését.

Az egyetemek záróvizsgák során közreműködő szervezeti egységeinek működését, a vizsgák előkészítését a Semmelweis Egyetemen az oktatási rektorhelyettes alatt működő Koordinációs Iroda hangolja össze. A Koordinációs Iroda működéséhez, a vizsgák költségeinek fedezetére az egyetemek a bizottság költségvetésében meghatározott hozzájárulást biztosítanak.

 

Tevékenység

A 2006. évtől kezdődően a Záróvizsga Bizottság elfogadta a vizsgák korszerűbb előkészítését, lebonyolítását és értékelését segítő informatikai fejlesztések megvalósítását. Az ehhez szükséges további infrastruktúra fejlesztése megtörtént, amelyek az alábbi konkrét változtatásokat tették lehetővé:

 • Külső informatikai cég közreműködésével egy komplex a vizsgákat előkészítő és kiértékelő számítógépes program készült el.
 • A vizsga tesztek az azonosító és megoldó lapokkal vizsgázóként önálló fóliacsomagolásban kerülnek a vizsga elején szétosztásra.
 • Vizsgánként az általában négy feladatsorban ugyanazok a feladatok szerepelnek, azonban a feladatok és a feladaton belül a válaszok sorrendje eltérő.
 • A névtelenül kitöltött megoldó lapok biztosítják a javítás anonimitását, az eredmények csak a vonalkód alapján kerülnek összepárosításra az azonosító lappal.
 • A javítást már nem kell oktatónak kézi, megoldó kulcsos technikával végezniük, a javítás a Záróvizsga Bizottság központi szerverén történik, amelyre a hallgatók megoldásai az egyetemekre telepített szkennerek segítségével az interneten, titkosított csatornán keresztül jutnak el.
 • A tesztbank a Záróvizsga Bizottság (www.zarovizsga.hu) holnapján is elérhető, évközben a hallgatóknak lehetőségük van próba teszteket kitölteni.
 • A vizsgákat követően a vizsgán kapott kód használatával tudhatják meg a hallgatók a vizsgán elért eredményüket és megtekinthetik a megoldó lapjuk javításának képét.
 • A honlap lehetőséget ad a hallgatók egymás közötti, valamint a Bizottsággal történő kommunikációra.
 • A hallgatók észrevételeket tehetnek a tesztbank egyes kérdéseivel kapcsolatban.
 • A technikai fejlesztések révén az egyetemek hozzájárulási költségei a 10 évvel ezelőtti szinten vannak.
 • Elektronikus adatbázisban az internetes honlapunkon keresztül ingyenesen elérhetővé tettük a Medicina Könyvkiadó által korábban könyv formájában kiadott Általános orvos ismeretek tesztgyűjtemény kérdéseit, az ahhoz fűzött szakmai magyarázatokat.
 • A tesztgyakorláshoz különböző opcionális programok készültek.
 • Mobil applikáción keresztül okostelefonon vagy tableten is elérhetővé tettük a tesztgyakorlást.
 • Lehetőséget kaptak a hallgatók a javítással vagy a vizsgán szereplő tesztkérdésekkel kapcsolatos szakmai észrevételek megküldésére, amelyet egyetemi oktatók válaszoltak meg.

 

Úgy gondoljuk, hogy a magyar felsőoktatási gyakorlatban egyedülálló és a vizsgázókat korrekt módon támogató, a hallgatókat partnernek tekintő rendszert építettünk fel.

 

Az eltelt évek során a tesztadatbázis számos feladata elavulttá vált, a medicina, az egészségügy fejlődésével a szakmákon belüli hangsúlyok is változtak. Szükségessé vált a tesztbank kérdéseinek megújítása. Hosszas előkészítést követően sikerült megállapodnunk a Medicina Könyvkiadóval, és az Általános orvosi ismeretek könyv tervezett újabb kiadásának elektronikus kiadási jogait megvásároltuk. A megújított adatbázis egy frissített tesztgyűjtemény, amelynek közel egyharmada új tesztkérdés. Az OZVB értekezletének döntése értelmében 2017. május elején, négy héttel a záróvizsga előtt cseréltük le a régi adatbázist újra.

 

Az adatbázis megújulása során az adatok migrálásakor hibák jelentkeztek, amelyek javítását folyamatosan végezzük. 2017. május 10-ét követően a honlapon szereplő kérdéssor már nem bővült, a kérdések nem módosultak.

 

A Záróvizsga Bizottság honlapján elérhető kérdések, válaszok és magyarázataik a hallgatók írásbeli záróvizsgára történő felkészülését segítik. A záróvizsgákon hasonló vagy azonos kérdések szerepelhetnek. A kérdések szerzői jogvédelem alá tartoznak, ezért nyomtatásra alkalmas file formátumban (pl. pdf) történő elérhetőségük nem lehetséges.

 

A 2017. májusi vizsgát megelőzően több hallgatói megkeresést is kaptunk, ezért a HÖK képviselővel megbeszéléseket tartottunk. A hallgatók kéréseit figyelembe vettük és a vállalásainkat megtartottuk, így sikerült ezt a hallgatók vizsga előtti szorongásából és több rémhír miatt kialakult nyugtalan helyzetet rendezni.

 

Értékelés

A fejlesztések a vizsgákat biztonságosabbá, a hallgatók számára átláthatóbbá tették. Az oktatók felszabadultak a kézi módszerrel történő javítás terhe alól. A dolgozatok eredményeinek kiértékelése és elemzése leegyszerűsödött.

A vizsgákkal kapcsolatos tapasztalatok minden vizsgát követően kiértékelésre kerülnek, amelyek beépülnek a fejlesztésekbe.

 

További fejlesztések

A jelenlegi elektronikus és papír alapú vizsgáztatási formát le kell, hogy váltsa az elektronikus vizsgáztatási forma, amely minden szempontból hatékonyabb, ám jelentős beruházási igénnyel bír.

Ennek elérésére a karok összefogásával lehetséges.

 

A tesztbank folyamatos fejlesztése és karbantartása révén létrejövő adatbázis nemcsak a záróvizsgák alkalmával, hanem egy komplex vizsgáztatási rendszer alapját képezve a graduális és posztgraduális képzések számonkérései során is alkalmazhatóvá válhat.

 

Budapest, 2018. február 2.

 

Dr. Berki Zoltán
OZVB titkára
Prof. Dr. Karádi István
OZVB elnöke


Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

Mentoauto_atadas

Magyarországon elsőként adták át az orvosképzés támogatására

AOK_unnepseg

Professzor Dr. Lázár György dékán beszédben köszöntötte az ünnepség résztvevőit.