Megállapodás az orvosképző helyek szakvizsga tételsorainak és követelmény rendszerének egységesítéséről

 

Az utóbbi néhány évben jelentős előrelépés történt az egyes magyarországi orvosképző helyek szakvizsga tételsorainak és követelmény rendszerének egységesítésében. Ugyanakkor a graduális képzés területén jelentős eltérések tapasztalhatóak. Az egyes orvoskarokon oktatott tantárgyak tematikája, vizsga kérdései, kötelező és ajánlott irodalmai jelentős eltérést mutatnak. Sok esetben a vizsga kérdések nem tükrözik a graduális általános orvosképzés reális céljait, sok azonosságot, vagy teljes átfedést mutatnak a szakorvosi tételsorokkal.

 

Jelen megállapodással kezdeményezzük, hogy az orvoskari dékánok kérjék fel az egyes grémium vezetőket és tanszékvezetőket a graduális és posztgraduális képzési célok egyértelmű meghatározására. A folyamat részeként dolgozzák ki az egyes tantárgyak ajánlott tematikáját, és vizsga tételsorait, illetve adják meg a kötelező és az ajánlott irodalmakat. Vizsgálják meg, hogy az egyes képzési elemek hogyan illeszkednek a KKK-ban foglaltakhoz, illetve a kompetencia listában felsorolt elemekhez. Javasoljuk, hogy a közösen kidolgozott tematikákat, tételsorokat minden képzőhely a 2019/2020-es tanévtől kezdődően vezesse be.

Az egységes tételsorok és tematikák kidolgozása 2018. szeptemberéig készüljön el.

 

A fenti megállapodás első lépéseként a klinikai és diagnosztikai tantárgyakra vonatkozzon. A tapasztalatok tükrében ezt követően vizsgáljuk meg az alapozó tantárgyakra történő esetleges kiterjesztését is.

 

Dr. Bari Ferenc

egyetemi tanár

dékán

Dr. Hunyady László

egyetemi tanár

dékán

Dr. Mátyus László

egyetemi tanár

dékán

Dr. Miseta Attila

egyetemi tanár

dékán

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

pontottparti_szeged_2018

Szegeden is lesz Pont Ott Parti július 25-én, vagyis a felvételi ponthatárhúzás napján. A 2018-as felvételi ponthatárok kihirdetését együtt várhatják a Szegedi Tudományegyetemre jelentkezők a Dugonics téren.

avatas_kituntetesek

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa díjat alapított azon külső személyeknek, oktató-kutatóknak, akik kiemelkedő munkásságukkal hozzájárultak a Kar oktató és tudományos tevékenységéhez.