PEME_1

Felhívás a XV. PhD Konferenciára - PEME

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület 2017. november 8-án (szerdán) nemzetközi tudományos konferenciát szervez a fiatal kutatók számára.

Felhívás a PEME XV. nemzetközi tudományos konferenciáján való részvételre

 

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület kiemelt küldetése a tudományos pályájukon elindult PhD-hallgatók, az azt tervező egyetemisták és a fiatal kutatók szakmai segítése. E célból az elmúlt években tizennégy tanácskozást szervezett az Egyesület és az azokon elhangzott előadásokat- tizennégy kötetben – megjelentette. (Ezek a PEME honlapján olvashatók).

A PEME a sikeres tudományos pálya megalapozását és a jövő vezető kutatói kinevelését most is támogatni kívánja azzal, hogy 2017. november 08-án (szerdán) nemzetközi tudományos konferenciát szervez a fiatal kutatók számára. Az elhangzott előadások alapján készült tanulmányokat (lektorált, ISBN számmal ellátott) elektronikus kötetben hamarosan megjelenteti.

A résztvevőket a tudományos pályára való felkészülésben a szekció elnökségek vezető kutatói szakmai tanácsaikkal, s a jövőre vonatkozó javaslataikkal is segítik a tanácskozás során. Mindezek mellett mentori kapcsolatok kiépítésére is lehetőséget kaphatnak a fiatal kutatók.

E konferencián szívesen látjuk az összes hazai és határon túli fiatal magyar kutatót és doktori cselekményben részt vevő hallgatót, valamint a tudományos pályára készülő mesterszakos diákokat is.

Az országos nemzetközi tudományos tanácskozásra Budapesten, a XI. ker. Zsombolyai u. 6. alatt,

2017. november 08-án, szerdán 10-18 óra között kerül sor.

Előadással és/vagy poszterekkel nevezhetnek az alábbi tudományterületeken és témakörökben folyó PhD-képzések résztvevői, fiatal kutatók és tudományos pályára készülő egyetemi hallgatók:

- Gazdaság- és szervezéstudományok - Társadalom- és természettudományok - Művészettudományok, irodalomtudományok, klasszikus- és modern filológia - Orvos- és egészségtudományok - Alkalmazott tudományok, tréning- és terápiakutatás - Műszaki- és hadtudományok - Föld- és környezettudományok, Tájépítészet - Pszichológia, Szociálpszichológia - Pedagógia – Kommunikáció - Filozófia - Jogtudomány (elmélet, jogalkotás, jogalkalmazás, társadalmi felelősségvállalás) - Történelem – Politológia – Szociológia – Néprajz - Helytörténet - Andragógia, Gerontológia – Gerontagógia, Hittudomány - Interdiszciplináris kutatások

 

Hagyományaink szerint a konferenciát plenáris üléssel indítjuk, amelyen aktuális tudománypolitikai előadás hangzik el, majd a fiatal kutatók szekcióüléseken mutatják be vizsgálataikat, illetve posztereiket. Az előadások 15 percesek, amelyeket szekcióviták követnek. Külön szekcióban /workshopban/ dolgozik a „Professzorok az innovatív fiatalokért” programban mentorált 12 fiatal.

A tudományos tanácskozásra valamennyi fiatal kutató, tudományos érdeklődésű mesterszakos hallgató bármelyik meghirdetett témakörrel jelentkezhet. A jelentkezések alapján a PEME Szakmapolitikai Műhelyei által felkért vezető kutatók tesznek javaslatokat a téma elfogadására, s a szekciókba való besorolásra. Jelentkezni maximum 3 oldalas tudományos vázlattal, (amelyben lehetőség szerint fogalmazódjék meg a kutatás eredményeinek tervezhető hasznosulási terepe is) és rövid (8-10 soros) szakmai „életút – mérleg”-gel, vagy tervvel, valamint poszter-elképzeléssel lehet. (A poszter készítés szabályairól részletes információ található a PEME honlapján!)

E rendezvényünkkel a tudományos eredmények bemutatásához fórumot és lektorált megjelenési lehetőséget kívánunk biztosítani a jelentkezőknek. A konferencián elhangzott előadás alapján készített végleges tanulmány, vagy poszter elektronikus úton való leadásának határideje 2017. november 20. Az előadás alapján írt TANULMÁNY: minimum 5, maximum 12 A/4 oldal, Cambria betűtípus, 11-es betűméret, szimpla sorköz, hivatkozás az akadémiai rend szerint készüljön Word formátumban. (Képeket, grafikonokat tartalmazhat, de egy tanulmány terjedelme a 300 KB-ot nem haladhatja meg.)

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol nyelven is, azonban az előadást a magyar anyanyelvű egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell megtartaniuk. Határon túli hallgatók esetében a magyar mellett az angol nyelvű prezentáció is megengedett. Az elektronikus könyvben megjelenő tanulmányok nyelve magyar. Minden jelentkező csak egyszer adhat elő, de társszerzőként több előadott tanulmányt is jegyezhet. A részvételi díj: 15.000,- Ft/fő. Jelentkezési határidő: 2017. október 20.

A Jelentkezési lapot (mely a honlapról is letölthető), a fentebb jelzett tudományos vázlatot és az „életút-mérleg”-et a következő címre kérjük küldeni: office@peme.hu. Érdeklődni ezen az e-mail címen, illetve a 30-494-8456 telefonszámon lehet. A szervezőbizottság az előadások vagy poszter-tervek elfogadásáról október 25-ig értesíti a jelentkezőket. A részvételi díjat az értesítést követően, de legkésőbb október 30-ig kell átutalni a következő bankszámlára: PEME OTP 11705008-20484109 (Az átutalást legkésőbb a konferencia megkezdéséig igazolni kell. Az elfogadott jelentkezés utáni esetleges visszalépés esetén a szervezők a jelentkezési díj 50%-ára igényt tartanak.)

Tisztelt Fiatal Kutató Kolléganő/Kolléga! Szeretnénk azt, ha - az eddigi konferenciákhoz hasonlóan - most is magas szintű szakmai tanácskozás részesei lehetnénk, és azt is, hogy Egyesületünk e konferenciával, előadási készségei fejlesztésével kapcsolatos tanácsok adásával és tanulmánykötettel is segíthetné az Ön tudományos jövőjét.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

pontottparti_szeged_2018

Szegeden is lesz Pont Ott Parti július 25-én, vagyis a felvételi ponthatárhúzás napján. A 2018-as felvételi ponthatárok kihirdetését együtt várhatják a Szegedi Tudományegyetemre jelentkezők a Dugonics téren.

avatas_kituntetesek

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa díjat alapított azon külső személyeknek, oktató-kutatóknak, akik kiemelkedő munkásságukkal hozzájárultak a Kar oktató és tudományos tevékenységéhez.