regoly_alapitvany

Regöly pályázat 2017

Hetedik alkalommal hirdet pályázatot a Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány. Az alapítvány célja, olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább Dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk.

A pályázat témái:

A kuratórium és a szakmai bizottság orvostanhallgató kategóriában öt témakört határozott meg, amelyből szabadon választhat a pályázó.

 

  • 1. Képalkotó eljárások
  • 2. Transzplantáció
  • 3. Rákkutatás
  • 4. Minimál invazív sebészet
  • 5. Kísérletes sebészet

 

A pályázat formája:

Tudományos közlemény elvárásainak megfelelően megírt kézirat. A pályamű terjedelme –mellékletekkel együtt - ne lépje túl a 25 oldalt.

 

A pályázat kéziratának formai követelményei


A kéziratokkal kapcsolatos általános követelményként a „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (International Committee of Medical Journal Editors. N. Engl. J. Med., 1997, 336, 309–315., friss elektronikus változat: http://www.ICMJE.org) előírásai érvényesek.

 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy

1. a dolgozatot korábban nem publikálták,

2. a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait,

3. a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek,

4. a laboratóriumi állatkísérleteknél a vonatkozó szabályzatokat figyelembe vették.

 

A kéziratnak a következőket kell tartalmaznia:

- címoldal (dolgozat címe, szerző, munkahely)

- magyar összefoglalás, kulcsszavak. Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni (maximum 3–5), ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus alapelvei az irányadók.

- angol nyelvű összefoglalás (angol címmel), keywords,

- rövidítések jegyzéke (ha van),

- szöveg (nem több mint 25 oldal, 12-es betűmérettel, dupla sorközzel),

- irodalomjegyzék,

- táblázatok (számozva külön lapokon, címmel ellátva),

- ábrajegyzék,

- ábrák. A fotók mérete lehetőleg 8,5 vagy 17,5 cm széles legyen. Korábban már publikált ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével szerepelhet.

 

A kézirat világos szerkesztése különösen fontos. A szöveges rész Bevezetés, Módszer, Eredmények és Megbeszélés részekre tagolódik.


Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni. A hivatkozásokat a szövegbeli megjelenés sorrendjében, a számokat szögletes zárójelben kell megadni. Magyar nyelvű hivatkozás esetén a címet angolul is meg kell adni. A folyóiratok nevének nemzetközi rövidítését kell használni. A kézirat szövegében az utalás az adott tétel számának szögletes zárójelben való megadásával történjék.

 

Írásmód. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írhatók a magyar helyesírás szerint, egyébként a szakkifejezések helyesírásánál az Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) által ajánlott írásmód követendő.

 

A Regöly Alapítvány szakmai bizottságának és kuratóriumának ajánlása után, az Orvosi Hetilap Szerkesztősége vállalja, hogy a szakmai kritériumoknak kiemelkedően megfelelő pályázatok megjelenhetnek az Orvosi Hetilapban.

 

A kuratórium és a szakmai bizottság orvos kategóriában a következő pályázatokat várja:

Pályázni lehet a hazai, vagy nemzetközi folyóiratokban 2016-ban megjelent sebészeti tárgyú közleményekkel.

 

 

A pályamunkák benyújtási határideje: 2017. május 22. (hétfő)

 

 

A Regöly Alapítványról minden fontos információ megtalálható a www.regolyalapitvany.hu internetes oldalon.

 

Pályázati feltétel:

A pályázó magyar állampolgárságú orvos vagy orvostanhallgató legyen. Pályázó csak olyan személy lehet, aki 2017. december 31.-ig nem tölti be a 40. életévét.

 

A díjazottak kategóriái, a kuratórium három kategóriában hirdet pályázatot:

 

  1. klinikai orvostudomány- orvos kategória
  2. kísérletes orvostudomány- orvos kategória
  3. orvostanhallgató kategória

 

A pályázat díja:

Az első helyezett orvosok 150-150 ezer forintot kapnak. Az első helyezett orvostanhallgató 100 ezer forint díjazásban részesül.

 

További díjazások:

A Regöly Alapítvány díjkiosztó ünnepségén a kategóriák nyertesei mellett különdíjak átadására is sor kerül, amelyeket az Akadémiai Kiadó és a Semmelweis Kiadó ajánlott fel. Ezen kívül, a legérdemesebb pályázatírók részt vehetnek és bemutathatják pályázatukat különböző szakmai konferenciákon, ha a kuratórium és a szakmai bizottság erre azt érdemesnek találja.

 

A Kuratórium kéri, hogy a pályázó a pályaművét elektronikus formában adja be.

 

A pályázat beadásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton, PDF formátumban várjuk a www.regolyalapitvany.hu címen, a nyitólapon található Pályázat benyújtása gombra kattintva, legkésőbb 2017. május 22.-ke, éjfélig. A határidő lejártát követően beérkezett pályázatokat az Alapítványnak nem áll módjában befogadni. A pályázat beérkezésének megtörténtéről a pályázót – a megadott e-mail címen – értesítjük. Kérjük, hogy amennyiben nem kapna értesítést, vegye fel a kapcsolatot a Kuratóriummal az info@regolyalapitvany.hu e-mail címen. A pályázatok benyújtását követően azok módosítása nem lehetséges.

 

A pályaműveket a magyar orvostársadalom legelismertebb orvosprofesszorai bírálják el.

 

A Regöly Alapítvány díjátadására Semmelweis Napon, 2017. június 30.-án, 13 órakor a Semmelweis Egyetemen, a Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében kerül sor.

 

Központi e-mail cím: info@regolyalapitvany.hu

További információk: www.regolyalapitvany.hu


Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány Kuratóriuma

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

kemenylajos_certificate_330x330

Dr. Kemény Lajos, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára 2018. november 30-án az International League of Dermatological Societies "ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership" díjat vehette át.

Sepp

Karunkról Dr. Hortobágyi Tibor, az SZTE Patológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docense és Dr. Sepp Róbert az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense vált az MTA új doktorává. Gratulálunk!