kinevezes_kiemelt
Fotó: Bobkó Anna

Kinevezés és oklevél átadó ünnepség a Szegedi Tudományegyetemen

Ünnepélyes külsőségek közepette a Szegedi Tudományegyetem rektora, Szabó Gábor adta át 2017. július 7-én a felsőoktatási intézmény új vezetői számára kinevezésüket, az SZTE arra érdemesnek ítélt polgárainak a kitüntető oklevelet.

A Himnusszal kezdődött a Szózat hangjaival zárult a Szegedi Tudományegyetem Dugonics téri épülete dísztermében 2017. július 7-én tartott ünnepség. A tanévet mintegy lezáró jeles napon vezetői megbízásokat, habilitációs okleveleket, díszokleveleket és kitüntetéseket adott át az SZTE rektora, Prof. Dr. Szabó Gábor. Az egyetemi rendezvényén megjelent az SZTE oktatási rektorhelyettese: Prof. Dr. Karsai Krisztina, tudományos és innovációs rektorhelyettese: Prof. Dr. Kemény Lajos, valamint az SZTE 12 kari vezetője.


Tanszékvezetői megbízást vehetett át az Általános Orvostudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Széll Márta egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Orvosi Genetikai Intézetbe, Dr. Kereszty Éva egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Igazságügyi Orvostani Intézetbe, Szabóné Dr. Paulik Edit egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Népegészségtani Intézetbe, Zsoldiné Dr. Urbán Edit egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetbe, Dr. Földesi Imre egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Laboratóriumi Medicina Intézetbe, Dr. Kósa István egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Tanszékre (és egyúttal a tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését is átvette), Dr. Szabó Sándor András egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Repülő- és Űrorvosi Tanszékre (és egyúttal a tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését is átvette).

Elfoglaltsága miatt Dr. Varga Endre egyetemi tanár a Traumatológiai Klinika vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.


Egyetemi docens kinevezést kapott 2017. július 1-től az SZTE Általános Orvostudományi Karon Dr. Kele Zoltán adjunktus az Orvosi Vegytani Intézetbe, Dr. Sas Katalin adjunktus a Neurológiai Klinikára, Dr. Szepes Zoltán adjunktus az I. (egyes) számú Belgyógyászati Klinikára.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Thury Attila adjunktus a II. (kettes) számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központba szóló kinevezését későbbi időpontban veszi át.


Professor Emerita oklevelet vett át: Dr. Farkas Gyuláné Dr. Mándi Yvette az ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára, Kissné Dr. Hőgye Márta az ÁOK II. (kettes) számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Sziklainé Dr. Deák Judit az ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára.


Professor Emeritus Dr. Simonka János Aurél az ÁOK Traumatológiai Klinika nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Szabó János az ÁOK Orvosi Genetikai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Sztriha László az ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Varga Gyula az ÁOK II. (kettes) számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ nyugalmazott egyetemi tanára.


Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kapott az Általános Orvostudományi Karon Dr. Remes Péter nyugalmazott orvos ezredes, a Magyar Honvédség repülő-főszakorvosa, a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet nyugalmazott igazgatója.

Egyéb elfoglaltsága miatt címzetes egyetemi docens kitüntető címét az Általános Orvostudományi Karon Dr. Benczúr Béla, a Tolna Megyei Balassa János Kórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa egy későbbi időpontban veszi át.


Köszönet a rektortól

Kiemelkedően eredményes szakmai munkájuk, illetve egyetemi közéleti, tevékenységük elismeréséül Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült az SZTE Általános Orvostudományi Karon: Rózsahegyi Rita tanulmányi osztályvezető, a Dékáni Hivatal Magyar Hallgatók Tanulmányi Osztályán több mint tíz éven keresztül végzett magas színvonalú szakmai munkájának elismeréséül.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető Balog Zoltán miniszter úr a Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetést adományozott Dr. Mihály Andrásnak, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyetemi tanárának tanszékvezetőként és oktatóként az egyetemi oktatás, kutatás érdekében végzett kiemelkedő szakmai és közéleti munkájának elismeréseként.


Képgaléria a rendezvényről >>

Forrás: SZTEinfo


Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

kiemelt_osztondij_2018

SZTE START néven új ösztöndíjprogramot indított a szegedi egyetem, mellyel azokat a tehetséges, végzős középiskolai diákokat kívánják támogatni, akik idén első helyen jelentkeztek az egyetem valamely képzésére. A program célja, hogy segítse az átmenetet a középfokú- és felsőoktatás között. Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni, a jelentkezési határidő: 2018. július 11., a legjobb pályázók akár 100.000 forint egyszeri támogatásban részesülhetnek.

dr_sonkodi_sandor

Az ÁOK Tanári Testületének 2018. június 12-i ünnepi ülésén Dr. Sonkodi Sándor emeritus professzorunk Pro Facultate Medicinae díjat vehetett át karunk dékánjától. Gratulálunk!