lendulet_1

MTA Lendület pályázat 2017

A Magyar Tudományos Akadémia 2017. január 17. 12:00 benyújtási záró dátum mentén meghirdette LENDÜLET kutatócsoportok létrehozására vonatkozó pályázati felhívását.

MTA LENDÜLET PÁLYÁZAT – 2017

SZTE TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ

 
Pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

A Szegedi Tudományegyetem befogadó intézményként támogatja mindazon max. 45. éves, jelenleg is egyetemi kutatói, vagy MTA-SZTE Támogatott Kutatócsoporti státusszal rendelkező, vagy a lendület pályázatban megadott kutatási munkaterv alapján leendő egyetemi munkavállalóvá váló kutatók pályázatát, akik a pályázati kiírás szakmai feltételrendszerét teljesítik.

 

A támogatás minimum összege évi 20 millió HUF, maximális összege az I. kategóriában évi 50 millió HUF, a II. kategóriában évi 60 millió HUF.

 

Amennyiben a pályázó személy a pályázat benyújtásakor a Szegedi Tudományegyetem alkalmazásában áll, pályázatot kizárólag új kutatási téma elindítására lehet benyújtani.

 

A pályázat benyújtásához kapcsolódó tartalmi - formai feltételek

A pályázatokat angol (bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatok esetén angol vagy magyar) nyelven szükséges benyújtani a LENDÜLET elektronikus pályázati rendszeren.

 

A pályázati anyagok feltöltési határideje 2017. január 17. déli 12:00 óra. A feltöltés minden teendőjének ellátásáért, a pályázat határidőben történő benyújtásáért a pályázó személy felel.

 

A pályázati anyag részét képezi – amennyiben a pályázó a Szegedi Tudományegyetemet definiálja befogadó intézményként – a Szegedi Tudományegyetem, mint befogadó kutatóhely rektora és kancellára által aláírt nyilatkozat. A nyilatkozat aláírattatását az SZTE Pályázati Iroda biztosítja, az alábbi feltételek mentén:

 1. Pályázó előzetesen megküldi a project@rekt.szte.hu e-mail címre, a Pályázati Iroda Hazai Pályázatok / Egyéb hazai pályázatok / Lendület pályázatok oldaláról elérhető sablonba (mely megegyezik a LENDÜLET elektronikus pályázati rendszeren elérhető költségvetési táblázattal) betöltött végleges költségtervét. A tervezett költségtételek esetén a „Magyarázat” oszlopban szöveges, alapvetően felsorolás jellegű értelmezést szükséges tenni, melyben egyértelműen beazonosítható a költség megnevezése, egységára és a fizetés időszaka személyi kifizetések esetében
 2. Pályázó pozitív visszaigazolást kap a Pályázati Irodáról a költségvetésben foglaltak áttekintésére vonatkozóan
 3. Pályázó a pályázatára vonatkozó releváns információkkal feltöltött elektronikus támogató nyilatkozatot tartalmi és formai szempontból előzetesen leegyezteti a Pályázati Irodával.

Tájékoztatás a költségvetés összeállításához

A pályázatban elszámolható költségvetési típusok:

 • személyi költségek
 • dologi költségek
 • beruházási költségek
 • rezsi költségek

Személyi költségek - a segédtábla értelmezési segédlete

 • a kutatócsoport vezetője részére tervezhető havi bruttó illetmény összeg a Lendület I. kategóriában 792.000,- HUF/hó. Ugyanakkor, ha jelenlegi SZTE munkavállaló nyújt be pályázatot, úgy a pályázat a bruttó 792.000,- HUF/hó és a pályázó benyújtáskor érvényes kinevezés szerinti bruttó bére közötti különbözet keresetkiegészítés formában történő felvételére jogosult.
 • a kutatócsoport vezetője részére tervezendő havi bruttó illetmény összeg a Lendület II. kategóriában: 1.056.000,- HUF/hó. Ugyanakkor, ha jelenlegi SZTE munkavállaló nyújt be pályázatot, úgy a pályázat a bruttó 1.056.000,- HUF/hó és a pályázó benyújtáskor érvényes kinevezés szerinti bruttó bére közötti különbözet keresetkiegészítés formában történő felvételére jogosult, melyre pozitív döntés esetén az MTA-val közvetlenül megkötött munkaszerződés alapján válik jogosulttá.
 • a kutatási feladatok ellátására a költségvetés részeként további kutatói személyi illetmények, valamint technikusi illetmények tervezhetőek. A magyarázat oszlopban a kutatói létszám, a havi egységár és a futamidő definiálása szükséges (pl.: 2 fő junior kutató / 375.000,- HUF/hó) 48 hónapra)
 • napidíj tervezésekor iránymutatásként a Szegedi Tudományegyetem hatályos szabályzata alapján definiált napidíj kifizetés alkalmazandó, azaz a 35 euro, vagy ennek megfeleltetett dollár költsége tervezendő. A magyarázat oszlopba a tervezett utazási célállomás és a külföldi tartózkodás napjainak száma meghatározása szükséges (pl.: Berlin 14 nap)
 • speciális szakértelmi igény, megfelelően indokolt kutatási tevékenység elvégzési igénye esetén nem egyetemi munkavállaló részére megbízási díj kifizetése tervezhető

 

FIGYELEM! A személyi bruttó kifizetések meghatározása esetén a táblázat önkitöltő módon számolja a járulék összegét

 

Dologi költségek – a segédtábla értelmezési segédlete

 

A pályázati szakmai munka elvégzéséhez szükséges alapanyag, fogyóanyag és szolgáltatási igény költségtételeit foglalja magába. A költségvetési táblában szereplő sorok igény szerint feltöltendőek. A magyarázat oszlopban a keretösszeg tartalmi meghatározása szükséges akként, hogy az igényelt szolgáltatások beazonosíthatóak legyenek. (pl.: szekvenálási szolgáltatás – nettó 2.500 eHUF, adatbiztosi kérdezés – nettó 850 eHUF))

 

FIGYELEM! A dologi kiadások meghatározása esetén a táblázat önkitöltő módon számolja az ÁFA összegét, ezért a sorokba a nettó beszerzési értéket, azaz az ÁFA nélküli értéket szerepeltessék

 

Beruházások - a segédtábla értelmezési segédlete

 

A beruházások tételei közé a hatályos jogszabályok alapján elszámolandóak mindazon tételek, melyek:

 • nettó beszerzési egységára meghaladja a 200.00,- HUF összeget
 • a szállítást követően tárgyi eszköz nyilvántartásba vételi kötelezettség vonatkozik rá
 • a használati ideje meghaladja az 1 évet

A beruházások tekintetében a beazonosított kategóriák használata szükséges

 

FIGYELEM! A beruházások meghatározása esetén a táblázat önkitöltő módon számolja az ÁFA összegét, ezért a sorokba a nettó beszerzési értéket, azaz az ÁFA nélküli értéket szerepeltessék

 

Rezsiköltség - a segédtábla értelmezési segédlete

 

A kutatói munka elvégzése során az irodák, kutatóhelyek világítása, fűtése megtörténik. Megkérjük minden tisztelt pályázó kutatót arra, hogy a befogadó Kar Dékáni vezetésével történő személyes egyeztetés alapján határozza meg az üzemeltetési költségtételt. A maximum korlát az éves költségvetés 20 %-a.


Institutional Declaration Letter >>

Host Institution Declaration >>

Declaration of the Host Institute >>

Budget tervező (xls) >>


Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

prof-dr-toth-kalman

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Prof. Dr. Tóth Kálmán, az Ortopédiai Klinika tanszékvezetője életének 61. évében, 2018. szeptember 13-án elhunyt.

kiemelt

2018. szeptember 8-án kerültek átadásra a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjak és a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjak