lendulet_1

MTA Lendület pályázat 2017

A Magyar Tudományos Akadémia 2017. január 17. 12:00 benyújtási záró dátum mentén meghirdette LENDÜLET kutatócsoportok létrehozására vonatkozó pályázati felhívását.

MTA LENDÜLET PÁLYÁZAT – 2017

SZTE TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ

 
Pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

A Szegedi Tudományegyetem befogadó intézményként támogatja mindazon max. 45. éves, jelenleg is egyetemi kutatói, vagy MTA-SZTE Támogatott Kutatócsoporti státusszal rendelkező, vagy a lendület pályázatban megadott kutatási munkaterv alapján leendő egyetemi munkavállalóvá váló kutatók pályázatát, akik a pályázati kiírás szakmai feltételrendszerét teljesítik.

 

A támogatás minimum összege évi 20 millió HUF, maximális összege az I. kategóriában évi 50 millió HUF, a II. kategóriában évi 60 millió HUF.

 

Amennyiben a pályázó személy a pályázat benyújtásakor a Szegedi Tudományegyetem alkalmazásában áll, pályázatot kizárólag új kutatási téma elindítására lehet benyújtani.

 

A pályázat benyújtásához kapcsolódó tartalmi - formai feltételek

A pályázatokat angol (bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatok esetén angol vagy magyar) nyelven szükséges benyújtani a LENDÜLET elektronikus pályázati rendszeren.

 

A pályázati anyagok feltöltési határideje 2017. január 17. déli 12:00 óra. A feltöltés minden teendőjének ellátásáért, a pályázat határidőben történő benyújtásáért a pályázó személy felel.

 

A pályázati anyag részét képezi – amennyiben a pályázó a Szegedi Tudományegyetemet definiálja befogadó intézményként – a Szegedi Tudományegyetem, mint befogadó kutatóhely rektora és kancellára által aláírt nyilatkozat. A nyilatkozat aláírattatását az SZTE Pályázati Iroda biztosítja, az alábbi feltételek mentén:

 1. Pályázó előzetesen megküldi a project@rekt.szte.hu e-mail címre, a Pályázati Iroda Hazai Pályázatok / Egyéb hazai pályázatok / Lendület pályázatok oldaláról elérhető sablonba (mely megegyezik a LENDÜLET elektronikus pályázati rendszeren elérhető költségvetési táblázattal) betöltött végleges költségtervét. A tervezett költségtételek esetén a „Magyarázat” oszlopban szöveges, alapvetően felsorolás jellegű értelmezést szükséges tenni, melyben egyértelműen beazonosítható a költség megnevezése, egységára és a fizetés időszaka személyi kifizetések esetében
 2. Pályázó pozitív visszaigazolást kap a Pályázati Irodáról a költségvetésben foglaltak áttekintésére vonatkozóan
 3. Pályázó a pályázatára vonatkozó releváns információkkal feltöltött elektronikus támogató nyilatkozatot tartalmi és formai szempontból előzetesen leegyezteti a Pályázati Irodával.

Tájékoztatás a költségvetés összeállításához

A pályázatban elszámolható költségvetési típusok:

 • személyi költségek
 • dologi költségek
 • beruházási költségek
 • rezsi költségek

Személyi költségek - a segédtábla értelmezési segédlete

 • a kutatócsoport vezetője részére tervezhető havi bruttó illetmény összeg a Lendület I. kategóriában 792.000,- HUF/hó. Ugyanakkor, ha jelenlegi SZTE munkavállaló nyújt be pályázatot, úgy a pályázat a bruttó 792.000,- HUF/hó és a pályázó benyújtáskor érvényes kinevezés szerinti bruttó bére közötti különbözet keresetkiegészítés formában történő felvételére jogosult.
 • a kutatócsoport vezetője részére tervezendő havi bruttó illetmény összeg a Lendület II. kategóriában: 1.056.000,- HUF/hó. Ugyanakkor, ha jelenlegi SZTE munkavállaló nyújt be pályázatot, úgy a pályázat a bruttó 1.056.000,- HUF/hó és a pályázó benyújtáskor érvényes kinevezés szerinti bruttó bére közötti különbözet keresetkiegészítés formában történő felvételére jogosult, melyre pozitív döntés esetén az MTA-val közvetlenül megkötött munkaszerződés alapján válik jogosulttá.
 • a kutatási feladatok ellátására a költségvetés részeként további kutatói személyi illetmények, valamint technikusi illetmények tervezhetőek. A magyarázat oszlopban a kutatói létszám, a havi egységár és a futamidő definiálása szükséges (pl.: 2 fő junior kutató / 375.000,- HUF/hó) 48 hónapra)
 • napidíj tervezésekor iránymutatásként a Szegedi Tudományegyetem hatályos szabályzata alapján definiált napidíj kifizetés alkalmazandó, azaz a 35 euro, vagy ennek megfeleltetett dollár költsége tervezendő. A magyarázat oszlopba a tervezett utazási célállomás és a külföldi tartózkodás napjainak száma meghatározása szükséges (pl.: Berlin 14 nap)
 • speciális szakértelmi igény, megfelelően indokolt kutatási tevékenység elvégzési igénye esetén nem egyetemi munkavállaló részére megbízási díj kifizetése tervezhető

 

FIGYELEM! A személyi bruttó kifizetések meghatározása esetén a táblázat önkitöltő módon számolja a járulék összegét

 

Dologi költségek – a segédtábla értelmezési segédlete

 

A pályázati szakmai munka elvégzéséhez szükséges alapanyag, fogyóanyag és szolgáltatási igény költségtételeit foglalja magába. A költségvetési táblában szereplő sorok igény szerint feltöltendőek. A magyarázat oszlopban a keretösszeg tartalmi meghatározása szükséges akként, hogy az igényelt szolgáltatások beazonosíthatóak legyenek. (pl.: szekvenálási szolgáltatás – nettó 2.500 eHUF, adatbiztosi kérdezés – nettó 850 eHUF))

 

FIGYELEM! A dologi kiadások meghatározása esetén a táblázat önkitöltő módon számolja az ÁFA összegét, ezért a sorokba a nettó beszerzési értéket, azaz az ÁFA nélküli értéket szerepeltessék

 

Beruházások - a segédtábla értelmezési segédlete

 

A beruházások tételei közé a hatályos jogszabályok alapján elszámolandóak mindazon tételek, melyek:

 • nettó beszerzési egységára meghaladja a 200.00,- HUF összeget
 • a szállítást követően tárgyi eszköz nyilvántartásba vételi kötelezettség vonatkozik rá
 • a használati ideje meghaladja az 1 évet

A beruházások tekintetében a beazonosított kategóriák használata szükséges

 

FIGYELEM! A beruházások meghatározása esetén a táblázat önkitöltő módon számolja az ÁFA összegét, ezért a sorokba a nettó beszerzési értéket, azaz az ÁFA nélküli értéket szerepeltessék

 

Rezsiköltség - a segédtábla értelmezési segédlete

 

A kutatói munka elvégzése során az irodák, kutatóhelyek világítása, fűtése megtörténik. Megkérjük minden tisztelt pályázó kutatót arra, hogy a befogadó Kar Dékáni vezetésével történő személyes egyeztetés alapján határozza meg az üzemeltetési költségtételt. A maximum korlát az éves költségvetés 20 %-a.


Institutional Declaration Letter >>

Host Institution Declaration >>

Declaration of the Host Institute >>

Budget tervező (xls) >>


Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

kemenylajos_certificate_330x330

Dr. Kemény Lajos, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára 2018. november 30-án az International League of Dermatological Societies "ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership" díjat vehette át.

Sepp

Karunkról Dr. Hortobágyi Tibor, az SZTE Patológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docense és Dr. Sepp Róbert az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense vált az MTA új doktorává. Gratulálunk!