leckekonyv

Index használat kivezetése a 2016/17. tanév 1. félévétől

Tájékoztató a Kari Tanács döntése -140/2015–2016. (IV. 26.) sz. ÁOK K. T. -határozat- alapján az index további használatáról

A hagyományos leckekönyv minden képzési nyelven (magyar, angol, német) felmenő rendszerben kerül kivezetésre, azaz a 2016/17. 1. félévében tanulmányaikat megkezdő I. éves orvostanhallgatók, illetve szakirányú továbbképzési szakok hallgatói beiratkozáskor nem kapnak leckekönyvet. A PhD képzés hallgatói egyelőre megtartják az indexet.


A 2015/16. tanév 2. félév vizsgaidőszakát követően a hallgatók az eddigi eljárás szerint aláíratva, érdemjegyek beíratását követően a Tanulmányi Osztályra kötelesek leadni (a nyári gyakorlatra nem kell elvinni!) 2016. szeptember 16-ig. E határidőt követően nincs lehetőség az index leadására, a vezetése megszakad, és nem áll módunkban pótolni.


A további félévek kurzusfelvételeinek, vizsgaeredményeinek indexben történő archiválását a Tanulmányi Osztályok kezelik, és a hallgató a leckekönyvét tanulmányai végeztével veszi kézhez. A kurzusfelvétel (kivéve a VI. évfolyam) és a vizsgajelentkezés továbbra is az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül megvalósítandó hallgatói feladat.


Elveszett leckekönyvet nem pótolunk, ez esetben a Kurzusfelvételi értesítő és eredmény lapot kérjük használni.


A továbbiakban az érvényes Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 13. A vizsgáztatás rendjéről szóló 13.6 bekezdés és a 6. sz melléklet Az elektronikus leckekönyv vezetésének és alkalmazásainak szabályai (lásd http://www.u-szeged.hu/download.php?docID=3710 ) szerint történik a teljesítések adminisztrációja.


A szóbeli vizsgákra a 2016/17. tanév 1. félévének végén a saját ETR felületről (Képzés/Szakok/Kurzusfelvételi lap) kinyomtatott Kurzusfelvételi értesítő és eredmény lapot, valamint személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) kell magukkal vinni.


Az írásbeli vizsgákon megszerzett érdemjegyet a hallgató Kurzusfelvételi értesítő és eredmény lapján nem kell feltüntetni, a dolgozat szolgál utólagos ellenőrzésre, melyen az eredmény, az értékelő neve és aláírás feltüntetése szükséges.


A hallgatónak a vizsgaidőszak zárását követően 14 napon keresztül van lehetősége az ETR-ben szereplő érdemjegyek vitatására a kurzusért felelős egységnél, jogos esetben a javítást az oktató/tanszék végzi el. Jogsértés esetén a Hallgatói ügyek jogorvoslati szabályzatának eljárása szerint jogorvoslatot lehet előterjeszteni. Az ETR-be bejegyzett érdemjegyek és teljesítések hallgatói nyomon követése és ellenőrzése kiemelten fontossá válik, hiszen a különböző hallgatói teljesítmények számos adminisztratív és financiális vonzattal bírnak.


Szeged, 2016. május 5.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

kemenylajos_certificate_330x330

Dr. Kemény Lajos, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára 2018. november 30-án az International League of Dermatological Societies "ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership" díjat vehette át.

Sepp

Karunkról Dr. Hortobágyi Tibor, az SZTE Patológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docense és Dr. Sepp Róbert az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense vált az MTA új doktorává. Gratulálunk!