Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok pontozási rendszere a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon

AZ SZTE SZAOK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottsága a Hallgatói Önkormányzattal egyeztetve a 2022/2023. tanévre beérkezett nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok rangsorolásához az alábbiak szerint értékel:


Egy pályázatra maximum 100 pont adható, ebből a kiemelkedő tanulmányi eredmény:

- utolsó két félév hagyományos tanulmányi átlagának átlaga * 10 (3 tizedes jegyre kerekítve) legfeljebb 50 pont

 

A diploma megszerzéséhez szükséges kötelező nyelvvizsga teljesítményen túli államilag elismert nyelvvizsga:

diploma kiadás követelménye felsőfokú komplex (C) nyelvvizsgával teljesül 2 p

középfok komplex (C): 2p (A; B 1-1p)

felsőfok komplex (C): 4p (A; B 2-2p)

Szakmaival bővített nyelvvizsga: +1p

Angol orvosi szakfordító képzésben való részvétel: 3 p

Azonos nyelvből szerzett nyelvvizsgák esetén a magasabb fokú után jár pont.

 

Demonstrátori tevékenység 3p/félév (igazolása: dem.kinevezés, vagy dem.munka féléveit tartalmazó tanszéki igazolás feltöltésével) Egyéb egyetemi oktatási tevékenység összesen 1 ponttal jutalmazható.

 

TDK tagság 2p/félév

(TDK szabályzat II/5. "Egy hallgató egy időben csak egy TDK tagja lehet...", igazolása: féléves

törzslappal, vagy a tanszéktől igényelt, TDK tevékenység féléveit tartalmazó igazolással)

 

TDK (Helyi/Marosvásárhelyi)

pályamunka, részvétel 1p

III. hely 2p

II. hely 3p

I. hely 4p

különdíj 1p

 

OTDK

pályamunka, részvétel 2p

III. hely 5p

II. hely 6p

I. hely 7p

különdíj 2p

 

Igazolása: TDK Konferencián kiállított oklevéllel. Helyezés, vagy különdíj esetén a részvételért, előadás megtartásáért nem jár pont.

 

Hazai szakmai társaság kongresszusán való első szerzős előadás 2p/db

Hazai szakmai társaság kongresszusán való társszerzős előadás 1p/db

Hazai szakmai társaság kongresszusán bemutatott poszter 1p/db

Első szerzős, szakmailag lektorált publikáció hazai folyóiratban 2p/db

Társszerzős, szakmailag lektorált publikáció hazai folyóiratban 1p/db

 

Nemzetközi szakmai társaság kongresszusán való első szerzős előadás 4p/db

Nemzetközi szakmai társaság kongresszusán való társszerzős előadás 2 p/db

Nemzetközi szakmai társaság kongresszusán bemutatott poszter 2p/db

Első szerzős, szakmailag lektorált publikáció nemzetközi folyóiratban 6p/db

Társszerzős, szakmailag lektorált publikáció nemzetközi folyóiratban 4p/db

 

Egyéb előadások, publikáció, konferencia részvétel 1p/db

 

Publikáció nem igazolható egy konferencia programfüzetében megjelent absztrakt feltöltésével. A poszter bemutatásról külön igazolás szükséges, dátum és helyszín nélküli poszter feltöltése nem elégséges. Hazai, vagy nemzetközi TDK konferencián elhangzott előadás (programfüzetben megjelent absztrakt) nem értékelhető hazai, vagy nemzetközi szakmai társaság kongresszusi elődásaként (publikációként). Minden esetben melléklet csatolása szükséges, internetes hivatkozás nem elfogadható.

 

Mentőtiszti vizsga 4p

 

Egyéb: Legfeljebb a hallgató összes pontjainak 10%-a lehet (max. 10 pont).

 

HÖK, SZAHE, SZOE, MOSZ, Kollégiumi Diákbizottság tisztség 2p

Évfolyam képviselő, vagy szakos érdekvédelmi képviselő 1p

Sport (Országos Bajnokságban elért I-III. helyezés) / Medikus kupa részvétel 1p

Egyéb társaság tagja, rendezvényszervezés 1-1p

 

Azonos bírálati pontszám esetén a további rangsorolás a tanulmányi átlag alapján történik.

 

Ösztöndíj oklevél nem ér pontot.

 

Az ösztöndíjpályázat elbírálásához szükséges dokumentumokat a hallgatónak kell csatolnia a pályázatához.

 

Szeged, 2022. június 3.

 

Prof. Dr. Sáry Gyula s.k.

oktatási dékánhelyettes


Csendes Anna s.k.

SZTE SZAOK HÖK elnök

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Keller_Aniko_habilitalt_2

A Szegedi Tudományegyetemen a 2022/2023-as tanév őszi félévének végén 10 habilitált és 112 PhD doktori címet szerzett hallgatót avattak. Az orvos- és gyógyszertudományok területén 6 habilitált doktor címet ítéltek oda és 26 doktori fokozatot adományoztak. Gratulálunk!