Szukseges_Tennivalok_Elsosoknek

SZükséges Tennivalók Elsősöknek (SZTE)

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében! A felvételről szóló döntés a 2022/23. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszonya pedig a beiratkozással jön létre. Ennek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a tájékoztató következő oldalain olvasható lépések.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatóban az információk rövid leírását találhatja, részletes információkért kérjük, hogy látogasson el felvett hallgatóinknak szóló portálunkra:

www.u-szeged.hu/felvettek

A beiratkozással, adategyeztetéssel vagy az űrlapok kitöltésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon a Hallgatói Szolgáltató Iroda ügyfélszolgálati munkatársaihoz, akik munkanapokon 9-15 óráig készséggel segítenek Önnek.

 

Címünk: 6722 Szeged, Ady tér 10. (Tanulmányi és Információs Központ)

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1212

 

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 62/ 54-HSZI (54-4794) Fax: 62/ 544-132

Weboldalunk: http://www.hszi.u-szeged.hu/

E-mail címünk: hszi@hszi.u-szeged.hu

 

Tanulmányi ügyekben az illetékes kar tanulmányi osztálya ad segítséget a honlapon megadott elérhetőségeken.

 

A Felvettek honlap tartalmával kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a felvettek@rekt.szte.hu e-mail címre várjuk.

 


 

 • Neptun, CooSpace, Modulo használata

 

A felvételi döntést követően 2022. július 22-26. közötti időtartamban felvett hallgatóink számára az Oktatási Igazgatóság e-mailben megküldi a Neptun, CooSpace, Modulo (tanulmányi rendszerek) használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót. A Neptun, CooSpace és Modulo rendszerbe ezek segítségével tud belépni. Amennyiben szeretné, a kapott jelszót a Neptunban a Saját adatok/Beállítások menüben a Jelszó változtatása almenüben tudja megváltoztatni.

Azoknak a hallgatóinknak, akik már rendelkeznek korábbi, a Szegedi Tudományegyetemen létrejött regisztrációval, nem küldünk új felhasználói azonosítót, ők korábbi, SZTE-s azonosítójukat és jelszavukat használhatják.

Amennyiben nem emlékszik korábbi SZTE-s azonosítójára és jelszavára, kérjük, hogy az alábbi oldalon olvasható útmutató alapján járjon el: https://oktweb.neptun.u-szeged.hu/neptun/SZTE_Pass.aspx

 

A SZTE-n használt, tanulmányi ügyintézést segítő webes felületen elérhető elektronikus rendszerek:

 

Elektronikus rendszer

Elérhetősége

Használata a felvételi

időszakban (most):

Neptun©

(Egységes Tanulmányi Rendszer)

 

www.neptun.u-szeged.hu

regisztráció (a kapott azonosítóval és jelszóval használható a Modulo és a CooSpace is);

lehetőség a kurzusfelvételre

Használata a tanév során: kurzusfelvétel, vizsgára jelentkezés, eredmények megtekintése, szakirány választása, pénzügyi adatok megtekintése

 

Modulo©

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/
login/index

1. adategyeztető űrlap kitöltése, 2. időpontfoglalás a beiratkozáshoz,

3. általános szociális helyzetfelmérő kitöltése

4. ehhez csatolható a szociális ösztöndíj pályázat, a bérlet pályázat és a kollégiumi pályázat

 

Használata a tanév során: Adminisztrációs program kérelmek beadásához: űrlapok, beadványok, kérelmek, pl. hallgatói jogviszony igazolás-igénylés, pályázatok

 

CooSpace©

 

www.coosp.etr.u-szeged.hu

 

Központi beiratkozási információk és

SZTE+ színterek megtekintése

Használata a tanév során: Ez egy információs rendszer, virtuális színtereket tartalmaz: itt találhatók a tantárgyak kurzusleírásai, az oktatók által közzétett információk, a hallgatóknak szóló hirdetmények.

 

 • Modulo adategyeztető űrlap kitöltése, időpontfoglalás

 

A Neptun jelszóval tölthető ki a Modulo-ban az adategyeztető űrlap még a beiratkozást megelőzően, ennek során az adatok kötelező egyeztetését előre elvégezzük.

Az adategyeztető űrlap kitöltéséhez itt talál segítséget: http://www.u-szeged.hu/informaciok/beiratkozas/beiratkozas

A beiratkozáshoz időpontot kell foglalnia a Modulo-ban az ott megadott időszakban.

Kérjük, hogy a kari tájékoztatókon kívül eső időszakra foglaljon időpontot! Bővebb információk: www.u-szeged.hu/felvettek (Első lépéseim/Beiratkozás)

Figyelem! A beiratkozás mindenki számára kötelező, az új szakra jelentkező vagy a visszajelentkező hallgatók számára is!

 

 • Kurzusfelvétel (Rangsoros: 2022. augusztus 22 - 27.) (Versenyalapú: 2022. augusztus 29 – szeptember 18.)

 

A szorgalmi időszakot megelőző két hétben már lehetősége nyílik felvenni a kurzusait a Neptunban, tehát nem kell megvárnia a beiratkozást. A kurzusfelvételről és az órarendjéről részletesen tájékoztatjuk a szakos kari tájékoztatón. További információkat a www.u-szeged.hu/felvettek oldalon is talál. (Tanulmányaim menü, Neptun, CooSpace, Modulo bemutatása).

Alap és osztatlan képzésben a szakmai tárgyak mellett egyéb kötelező kurzusokat is teljesíteni kell, ilyen a nappali tagozatosok esetében a testnevelés. A hallgatók két féléven keresztül kötelesek valamilyen testnevelés kurzust elvégezni tanulmányaik során, erre az egyetem saját Sportközpontja biztosít választási lehetőséget mintegy 20-25 sportágból és közel 140 foglalkozásból. A testnevelés tárgyat ajánlott az 1-2. félévben teljesíteni.

A kötelező kurzusok mellett a nyelvtanulás terén is támogatjuk hallgatóinkat, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben (IKI) térítésmentesen maximum 8x2 nyelvórát vehet fel minden hallgatónk tanulmányai során angol, francia, latin, német, olasz, orosz, román vagy spanyol nyelvből. Vizsgalehetőséget is biztosít az Intézet. További információk a www.u-szeged.hu/felvettek(Tanulmányaim/Nyelvtanulás).

 

 • Beiratkozás 2022. augusztus 27. (szombat), 2022. augusztus 29 (hétfő) – szeptember 02. (péntek)

 

A beiratkozás adminisztratív részének helyszíne a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.). Az adminisztratív ügyintézés a felvételi eljárás során megadott hivatalos adatok ellenőrzését, az eredeti dokumentumok bemutatását és a beiratkozási lap aláírását jelenti. Az adminisztratív ügyintézés előfeltétele a Modulo adategyeztető űrlap kitöltése.

Kérjük, a beiratkozásra hozza magával az alábbi dokumentumokat:

 • eredeti érettségi bizonyítvány, és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat tanulmányi osztályon marad
 • eredeti középiskolai bizonyítvány, és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat a tanulmányi osztályon marad
 • oklevéllel rendelkező hallgató esetében felsőfokú végzettséget igazoló eredeti oklevél, egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat tanulmányi osztályon marad
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(ok), és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat tanulmányi osztályon marad
 • kettős állampolgárság esetén eredeti Honosítási Okirat és egy arról készült fénymásolat, amely a tanulmányi osztályon marad
 • személyi igazolvány és lakcímkártya, külföldi hallgatók esetén útlevél
 • TAJ kártya, adókártya

 

 

Figyelem! Eredeti dokumentumok hiányában a beiratkozásra nincs lehetőség!

 


 

 

 • Tanulmányi Tájékoztató

 

A Tanulmányi Osztály elérhetőségeit és további információkat az alábbi linken találnak:


http://www.med.u-szeged.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-osztaly/magyar-hallgatok?folderID=24602&objectParentFolderId=24602

 

 •  

Kreditátviteli kérelmek beadása (Moduloban): 2022. augusztus 22. - szeptember 04.

Részletes tájékoztató a kari felvettek oldalon:

 

 

 • Információk az állami ösztöndíjas hallgatók számára elérhető támogatásokról

 

Elsős hallgatóink pályázhatnak szociális ösztöndíjra, ennek színtere a Modulo, alapfeltétele az általános szociális helyzetfelmérő űrlap kitöltése és a kért igazolások csatolása. A szociális ösztöndíj feltételeiről, jogosultsági kérdéseiről és határidejéről itt tudhat meg többet: www.u-szeged.hu/felvettek (Pénzügyek kezelése). A szociális ösztöndíj mellett szegedi tömegközlekedési bérletet is kaphatnak hallgatóink sikeres pályázat és megfelelő jogosultság esetén, benyújtásának helye szintén a Modulo, alapfeltétele az általános szociális helyzetfelmérő űrlap beadása.

 

 • Kollégiumi pályázatok:

 

Az SZTE 13 kollégiummal rendelkezik, hallgatóink ezek férőhelyeire pályázhatnak. Kari vagy központi beiskolázású kollégiumainkba adható be a jelentkezés – az előzőekhez hasonlóan a Modulo-ban – de érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a kollégiumok első körben állami ösztöndíjas hallgatókkal töltik fel a helyeket. Ehhez a pályázati űrlaphoz is alapfeltétel az általános szociális helyzetfelmérő űrlap, akárcsak a fenti két juttatástípus esetén. Az érdeklődők a következő felületen tudhatnak meg többet: www.u-szeged.hu/felvettek. (Lakhatás menü)

 • felvételi kérelem beadási határideje a Moduloban: 2022. július 22. (péntek) 001 – 2022. augusztus 4. (csütörtök) 2359
 • hiánypótlási időszak: 2022. augusztus 5. (péntek) 12:00 – 2022. augusztus 8. (hétfő) 23:59
 • felvételi döntés: 2022. augusztus 12. (péntek) 2359
 • fellebbezés végső időpontja: 2022. augusztus 17. (szerda) 2359
 • jogorvoslati elbírálás határideje: 2022. augusztus 22. (hétfő)

 

További információk önköltséges hallgatóknak

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az önköltség befizetésének lehetőségeiről az SZTE Hallgatói Szolgáltató Iroda oldalán talál részletes tájékoztatást. A 2022/23. tanévben minden hallgatónak automatikusan, kérelem nélkül, három részletben kell befizetnie az önköltséget, az alábbi beérkezési határidőkkel:

 

 1. részlet (50%) 2022. szeptember 12.
 2. részlet (25%) 2022. október 10.
 3. részlet (25%) 2022. november 10.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktív hallgatói státusz feltétele a beiratkozás, legalább 1 kredit értékű kurzus felvétele, valamint önköltséges hallgatók esetén az önköltség első részletének befizetése és annak beérkezése. Hallgatói jogviszony igazolás kiadása, diákigazolvány érvényesítés kizárólag aktív hallgatói státusz esetén lehetséges.

 

 • Egyetemi tanévnyitó

 

A Szegedi Tudományegyetem 2022/2023. tanév tanévnyitó ünnepségére 2022. szeptember 01. napján, csütörtökön 10.00 órakor kerül sor a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (Szeged, Ady tér 10.)

 

 

Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Kovacs_Laszlo_gyertya

A SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika munkatársai szomorúan és mély fájdalommal értesültek arról, hogy a Klinika volt tanszékvezető egyetemi tanára 2022.08.09-én, 88 éves korában elhunyt. A professzor urat a Kar saját halottjának tekinti. Emlékét tisztelettel és alázattal megőrizzük!

Szukseges_Tennivalok_Elsosoknek

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében! A felvételről szóló döntés a 2022/23. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszonya pedig a beiratkozással jön létre. Ennek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a tájékoztató következő oldalain olvasható lépések.